Gemeente Krimpen blij met overeenstemming toekomst EMK-terrein

14 maart 2022 Infographic van stormpolderdijk

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gemeente Krimpen aan den IJssel, de provincie Zuid-Holland en het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard zijn het eens geworden over de sanering en herontwikkeling van het voormalig EMK-terrein. Het terrein wordt de komende jaren gesaneerd en herontwikkeld. Wel blijft het terrein een IBC-locatie met een nazorgprogramma. Dit betekent dat in 2025 ongeveer 6 hectare bedrijventerrein ter beschikking komt. De komende tijd wordt het plan hiervoor verder uitgewerkt. Wethouder Wubbo Tempel: “We zijn blij met deze beslissing. Deze biedt perspectief aan ondernemers in Krimpen aan den IJssel en de regio.”

Definitief besluit: saneren en herontwikkelen

Op 10 maart vond het bestuurlijk overleg plaats over de heroriëntatie op het project Stormpolderdijk (voormalig EMK-terrein). Het doel van het overleg was om een definitief besluit te nemen over de voortzetting van het project waarbij eerder meerdere varianten voorlagen. Besloten is om door te gaan met de uitwerking van de voorkeursvariant saneren en herontwikkelen. Hierbij houden we rekening met een aantal aanbevelingen die uit de aanvullende onderzoeken naar voren zijn gekomen. Bijvoorbeeld over het herschikken van AVI-slakken en het periodiek monitoren van de damwanden. De DCMR moet nog wel akkoord gaan met de uiteindelijke uitwerking van de voorkeursvariant.

Wat betekent de keuze voor variant saneren en herontwikkelen voor Krimpen?

De keuze voor de voorkeursvariant saneren en herontwikkelen betekent onder andere dat er langs de Sliksloot een (verlaagde) groenstrook wordt gerealiseerd. Onder deze groenstrook blijft een deel van de verontreiniging achter. Uit nader onderzoek is gebleken dat het niet zinvol is om deze verontreiniging te laten verwijderen. consequentie is dat we deze grond niet aan bedrijven uitgeven. Op een ander deel van het terrein kunnen we straks niet zonder meer bouwen. De  koopovereenkomst tussen het ministerie van IenW en de gemeente passen we hierop aan. Ook is het nodig dat de gemeente de opdracht geeft om een nieuw verkavelingsplan op te stellen dat past bij het geldende bestemmingsplan. Met deze variant krijgt de gemeente bijna 6 hectare nieuw bedrijventerrein erbij. Een deel hiervan komt voor bedrijfskavels. Daar is in de gemeente Krimpen aan den IJssel en de regio grote behoefte aan.