Gemeente Krimpen aan den IJssel neemt deel aan landelijke inleveractie wapens

6 oktober 2021

De gemeente Krimpen aan den IJssel neemt in de Week van de Veiligheid deel aan de landelijke inleveractie van wapens. De inleveractie wordt landelijk georganiseerd voor alle gemeenten die zich hierbij willen aansluiten. Vooral jongeren en jongvolwassenen worden aangemoedigd hun wapen in te leveren. De Week van de Veiligheid is dit jaar van 11 tot en met 17 oktober.

Zorgelijke ontwikkeling van wapengebruik

“Wapens horen niet thuis in onze samenleving. Ruzie los je niet op met wapens.” zegt burgemeester Vroom. “Wapengebruik neemt hard toe, vooral onder jonge mensen. Daar heb ik grote zorgen om. Ik vind het belangrijk dat er ook in Krimpen aan den IJssel aandacht is voor wapengebruik. Met deze inleveractie maken we Krimpen weer wat veiliger.”

Inleverpunt voor steek-, slag- en stootwapens bij politiebureau Slotlaan

De landelijke inleveractie richt zich primair op steekwapens. Vooral het dragen van messen is immers populair onder de jeugd. Steekwapens, slag- en stootwapens kunnen straffeloos ingeleverd worden bij het politiebureau aan de Slotlaan 119 in Capelle aan den IJssel van maandag 11 oktober tot en met zondag 17 oktober tussen 08.00 en 22.00 uur. Ook kunnen de wapens worden ingeleverd bij de gemeentewerf, Groenendijk 10 in Capelle aan den IJssel van maandag 11 oktober tot en met vrijdag 15 oktober tussen 09.00 en 16.00 uur. De inleverpunten zijn herkenbaar door de posters die voor de ramen hangen. Het inleveren van de wapens gebeurt anoniem in een inleverton. Er is dus geen risico op een straf voor het wapenbezit.

Vuurwapens, munitie en explosieven inleveren ook mogelijk

Daarnaast is het in de gemeente Krimpen aan den IJssel ook mogelijk vuurwapens, munitie en explosieven in te leveren. Voor het inleveren van deze wapens moet een afspraak met de politie gemaakt worden via 0900 – 8844. De politie komt, in burgerkleding, thuis langs om het wapen op te halen. Van anoniem inleveren is dus geen sprake. Het bezit van deze wapens leidt in beginsel niet tot strafrechtelijke vervolging. Wel voert de politie onderzoek uit om te bepalen of het vuurwapen gebruikt is bij een misdrijf. In dat geval kan men alsnog als verdachte aangemerkt worden.

Landelijke inleveractie

Na afloop van de inleverweek wordt het totale aantal ingeleverde wapens in de deelnemende gemeenten landelijk bekend gemaakt. In totaal hebben zich meer dan 200 gemeenten aangemeld. Het ministerie van Justitie en Veiligheid faciliteert de inleveractie landelijk in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie.