Gemeente Krimpen aan den IJssel en De Zellingen tekenen intententieovereenkomst over Crimpenersteyn

26 april 2022 Foto van wethouder Hugo van der Wal bij De Zellingen. Samen houden zij de intentieovereenkomst vast.

Zorgorganisatie De Zellingen en de gemeente Krimpen aan den IJssel gaan samen een verkenning uitvoeren naar de haalbaarheid van het planinitiatief ‘Wonen in het park’. In het najaar van 2021 stemde de gemeenteraad in met de start van een haalbaarheidsonderzoek. Om dit raadsbesluit uit te voeren, sluiten de gemeente en De Zellingen een intentieovereenkomst. Het doel van deze intentieovereenkomst is het maken van afspraken tussen de gemeente en De Zellingen.

De verkenningsfase zal ongeveer 3 tot 6 maanden duren

Na de verkenningsfase informeert het college de gemeenteraad over de verkregen resultaten. Bovendien ontvangen dan ook de inwoners en buurtbewoners alle informatie over het plan.

De gemeente is mede verantwoordelijk voor huisvesting van kwetsbare ouderen

De gemeente wil kwetsbare ouderen nu en in de toekomst geschikte zorgvoorzieningen geven. Ook heeft de gemeente doelen voor doorstroming en levensloopbestendige woningen. Die doelen vindt u in de Woonvisie 2020-2030. De Zellingen wil aan deze doelen invulling geven door op de plek van Crimpenersteyn twee woonzorgconcepten te bouwen:

  • Wonen met 24-uurszorg voor mensen met een intensieve zorgvraag (180 appartementen).
  • Wonen met een Plus voor mensen met een lichte zorgvraag (zorg thuis in ongeveer 40 van de 65 appartementen).

Wanneer gaat De Zellingen bouwen?

Doordat er veel belangen en verschillende partijen betrokken zijn, zal het traject veel tijd kosten. Het zal enkele jaren duren voordat Crimpenersteyn wordt vervangen. In de tussentijd zorgt De Zellingen dat het huidige Crimpenersteyn goed bewoonbaar en veilig blijft.

Kom naar het inloopmoment op 10 en 16 mei

Wilt u meer weten over het proces en de stappen die in de verkenningsfase gezet gaan worden? Kom dan naar het gemeentehuis op dinsdag 10 mei tussen 17.00 – 20.00 uur of maandag 16 mei tussen 17.00 – 20.00 uur. Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u informatie over het hele proces. Er zijn nog geen plannen, tekeningen of ander beeldmateriaal. Die zijn tijdens de bijeenkomst dus niet in te zien.

Wilt u meer weten over dit project?

Ga dan naar: https://krimpenaandenijssel.nl/dossiers/crimpenersteyn/. Daar vindt u alles over het proces rond Crimpenersteyn.