Gemeente gaat handhaven op verkeerd aangeboden afval

10 mei 2019

De gemeente en Cyclus krijgen steeds meer meldingen binnen van afval dat niet in maar naast de ondergrondse container wordt aangetroffen. Het gaat dan om vuilniszakken, maar ook om grofvuil. Door een groot aantal inwoners wordt afval wel op de juiste manier aangeboden. Maar helaas is een klein deel van de inwoners de veroorzaker van het afval naast de container.

Afval op straat veroorzaakt niet alleen ergernis voor direct omwonenden, het is ook zeer onhygiënisch. Het gedumpte afval trekt ongedierte aan en vogels en katten trekken de zakken open. Dit levert gevaar op voor spelende kinderen en huisdieren. Vanwege dit aspect én de onnodige kosten die worden gemaakt om het afval naast de containers op te ruimen, gaan de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) samen met Team Reiniging van de gemeente het illegaal gedumpte afval vanaf 13 mei onderzoeken.

Boete

Het opruimen van de bijplaatsingen naast de container brengt hoge kosten met zich mee. Om het gedumpte afval op te ruimen is extra inzet van Team Reiniging en afvalinzamelaar Cyclus nodig. Dit zijn kosten die niet nodig zijn als het restafval in de ondergrondse container wordt gedeponeerd of als het grofvuil naar het Grondstoffencentrum wordt gebracht. Het achterlaten van afval, buiten de ondergrondse container, is een overtreding van de Afvalstoffenverordening. Voor zo’n overtreding geldt een boete van €95, per zak of ander voorwerp, exclusief administratiekosten. Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) int de bekeuring op het achterlaten van afval in de openbare ruimte.

Gebruik de ondergrondse container op de juiste manier

U kunt storingen aan ondergrondse container voorkomen door de container op de juiste wijze te gebruiken.  Gebruik geen grote zakken en gebruik uw afvalpas om de container te openen. Afvalpas vergeten? Kom dan op een later tijdstip met de vuilniszak terug. Als een ondergrondse container toch in storing staat, meld dit dan bij Cyclus en maak gebruik van de alternatieve container. Op elke ondergrondse container staat vermeld wat de locatie is van de alternatieve container.

Heeft u grofvuil? Maak dan een afspraak met Cyclus om dit op te laten halen of breng uw grofvuil naar het Grondstoffencentrum. Het Grondstoffencentrum vindt u aan de Stormsweg 9 en is 6 dagen per week geopend.