Gemeente en TV Langeland en TCK tekenen huurovereenkomsten

24 februari 2022

Op woensdag 23 februari heeft burgemeester Martijn Vroom samen met de tennisverenigingen TV Langeland en TCK de nieuwe huurovereenkomsten getekend. Deze huurovereenkomsten gelden voor de komende 5 jaar.

Hard gewerkt aan overeenkomst

Wethouder Coen Derickx (sport) sprak met de voorzitters van TV Langeland en TCK. Tijdens deze constructieve gesprekken werd duidelijk dat een goede verdeling van verschillende taken en verantwoordelijkheden belangrijk is. Zoals de uitvoering van klein en groot onderhoud aan de accommodaties en banen. “Ik ben uiterst tevreden hoe zorgvuldig dit proces is doorlopen. Met gezamenlijke inspanningen heeft dit geleid tot de ondertekening”.

Proces is goed verlopen

De  voorzitters zijn het hiermee eens. Beiden spreken unaniem hun waardering uit naar de gemeente over de wijze waarop dit proces is verlopen. Wethouder Coen Derickx: “Voor de komende 5 jaar is er duidelijkheid over de beheer- en onderhoudstaken en kunnen de tennisverenigingen een bijdrage leveren aan een sportief Krimpen”.