Gemeente biedt binnen 4 weken hulp aan inwoners met betalingsachterstand

26 januari 2021

Per 1 januari 2021 heeft de gemeente de wettelijke taak om binnen vier weken hulp aan te bieden aan inwoners van Krimpen met een betalingsachterstand. De gemeente krijgt deze informatie van de schuldeisers.  Het gaat hierbij om meldingen van huurachterstanden en betalingsachterstanden op de zorgpremie en op de gas-, energie- en drinkwaterrekeningen. De inwoners met een achterstand krijgen van de gemeente per brief, email of sms een hulpaanbod toegestuurd. Kijk voor meer informatie op: https://www.nvvk.nl/vroegsignalering of neem contact op met KrimpenWijzer of de gemeente via vroegsignalering@krimpenaandenijssel.nl