Geen extra rijstrook open op de C.G. Roosweg/N210 richting de Algerabrug

7 oktober 2020

Sinds vrijdag 18 september kan het verkeer vanuit de Stormpolder via twee rijstroken naar de Algerabrug rijden. We hebben overwogen om dit ook te realiseren voor de N210 richting de Algerabrug, maar we hebben besloten om dit niet te doen. In dit bericht leggen we graag uit waarom we deze besluiten hebben genomen.

Aanleiding voor openstellen extra rijstrook vanuit de Stormpolder richting de Algerabrug

Vanwege de ernstige vertraging in de dienstregeling van de busvervoerders en ernstige filevorming in de Stormpolder hebben wij besloten om de tweede linksafstrook op de Industrieweg richting de Algerabrug toch weer open te stellen. Op vrijdag 18 september hebben wij daarom een tweede rijstrook gemaakt tussen de Grote Kruising en de Algerabrug.

We hebben de effecten van deze maatregel gemonitord

De afgelopen twee weken hebben we samen met de busvervoerders het effect van deze maatregel gemonitord. Daarbij is het – voor het openbaar vervoer en de hulpdiensten – van belang dat het verkeer tussen de Grote Kruising en de Algerabrug zo min mogelijk ‘vast’ komt te staan.

Dat is gelukkig niet het geval. En ook verder zijn de effecten positief. Het openbaar vervoer en het overige verkeer rijden nu vlotter de Stormpolder uit. Tussen de Grote kruising en de Algerabrug is minder hinderlijke filevorming.

Besluit om geen extra rijstrook open te stellen op de N210 richting de Algerabrug

Wij hebben ook overwogen om op de C.G. Roosweg (N210) en/of de Nieuwe Tiendweg een extra rijstrook open te stellen. Hoewel dit wellicht de doorstroming van het autoverkeer kan bevorderen, hebben wij besloten om dit toch niet te doen.

In alle fasen van het project de Grote Kruising geven wij het openbaar vervoer en de hulpdiensten zo veel mogelijk prioriteit. Dat was de aanleiding voor de maatregel van 18 september.

Extra rijstroken openstellen op de Nieuwe Tiendweg en/of de C.G. Roosweg vinden wij een te groot risico voor de doorstroming van het openbaar vervoer en de hulpdiensten. De kans dat er files tussen de Grote Kruising en de Algerabrug ontstaan, achten wij te groot. Daarmee gaat het effect van het openstellen van de extra rijstrook vanuit de Stormpolder weer verloren.

We kunnen niet aan de Grote Kruising werken zonder rijstroken af te sluiten

De werkzaamheden aan de Grote Kruising gaan in fase 5 én 6 helaas met ernstige hinder gepaard. Fase 5 duurt tot eind maart 2021 en daarna starten we met fase 6. Daarom raden we automobilisten zoveel mogelijk aan de spits en ander drukke momenten te vermijden of alternatieven te zoeken. Werk – indien mogelijk – thuis of ga eerder/later naar uw werk. Probeer ook eens de fiets of het openbaar vervoer om richting Rotterdam te reizen. Kijk voor meer informatie over het project de Grote Kruising op www.degrotekruising.nl.