Extra raadsvergadering op 2 juli

30 juni 2020

Op 2 juli vindt er een extra raadsvergadering plaats in het raadhuis. De raadsleden spreken over het nieuwe coalitieakkoord en de benoeming van de nieuwe wethouders. De raadsvergadering begint om 20.00 uur.                           
Vanwege de Corona-maatregelen kan er helaas geen publiek aanwezig zijn. U kunt de vergadering live volgen via de LOK of https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.                                                                                               
Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij een raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot donderdag 2 juli 12.00 uur aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180.
De agenda van de vergadering is beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.