Evaluatie sorteren van afval in Krimpen aan den IJssel

30 april 2021

Wij willen u een paar vragen stellen over afvalscheiding. Iedereen heeft hier dagelijks mee te maken en als gemeente willen we graag samen met u de balans opmaken. Een paar jaar geleden zijn we in bijna de hele gemeente overgestapt op een andere/nieuw manier van afval inzamelen. Bijna heel de gemeente zamelt GFT, verpakkingsmateriaal van plastic, metaal en drankenkartons (PMD) en papier thuis in en restafval brengt u weg naar een ondergrondse container in uw woonomgeving. Bewoners van een flat of appartement zamelen thuis PMD en papier in en brengen GFT en restafval weg naar een ondergrondse container.  

Als Krimpense samenleving hebben we een flinke slag gemaakt in de afgelopen jaren. In 2020 hebben we bijna de doelstelling van 70% afvalscheiding. Maar we zijn er nog niet. Want landelijk is de doelstelling voor de komende jaren nog hoger en moet het aantal kilo restafval echt veel minder worden. Er zitten nog veel grondstoffen in het restafval in Krimpen die eigenlijk in andere afvalstromen thuishoren. En… laat het ook gewoon ‘een sport zijn’ om efficiënt met onze grondstoffen om te gaan en zo min mogelijk met een afvalzak naar de restafvalcontainer te hoeven lopen.

U kunt de enquête tot en met maandag 10 mei invullen via de volgende link: https://www.krimpenaandenijssel.nl/evaluatieafvalsorteren