Enquête recreatiegebieden Groenalliantie: Denk mee!

10 maart 2021

De Groenalliantie gaat aan de slag met een nieuw ontwikkelplan voor de natuur- en recreatiegebieden rond de Reeuwijkse Plassen en de Krimpenerwaard. Bezoekers kunnen door het invullen van een enquête meedenken over de inrichting van de gebieden. De resultaten van de enquête tellen mee bij het schrijven van een nieuw ontwikkelplan.

Groenalliantie hecht veel waarde aan haar natuur- en recreatiegebieden en de inrichting daarvan.

Met de kwaliteitsimpuls is er in de acht gebieden van Groenalliantie afgelopen jaren gewerkt aan het moderniseren van inrichting, beheer en faciliteiten om deze aan te laten sluiten bij de wensen van bezoekers en de veranderende vrijetijdsbesteding in de recreatiegebieden. De kwaliteitsimpuls is nu grotendeels afgerond. Inmiddels werkt Groenalliantie aan een aantal nieuwe projecten en een nieuw ontwikkelplan. Daarin telt natuurlijk de mening van bezoekers en recreanten.

Enquête: denk mee over groen

Het coronavirus raakt ons allemaal; live bijeenkomsten zijn nu niet mogelijk. Daarom start Groenalliantie deze online enquête. Met de enquête verzamelt Groenalliantie informatie over het type bezoeker, de te ondernemen activiteiten en bezoekmotieven van de verschillende gebieden. Bezoekers worden bevraagd op onderwerpen als bereikbaarheid, het voorzieningenniveau en ontbrekende faciliteiten. Meedenken over de groengebieden kan door de vragenlijst in te vullen. De enquête is anoniem en duurt ongeveer 5 minuten.

Ontwikkelplan

De natuur- en recreatiegebieden van Groenalliantie dragen bij aan de gezondheid en welzijn van inwoners en verhoging van de landschappelijke kwaliteiten en biodiversiteit. Groen is gezond en zet aan tot bewegen. Daarom heeft Groenalliantie samen met tal van gebiedspartners een kwaliteitsimpuls gegeven aan haar acht natuur- en recreatiegebieden (2015-2021). De uitdaging is om een constructief vervolg te geven aan de kwaliteitsimpuls: hoe houden we de natuur- en recreatiekwaliteiten op peil, waar zijn nog verbeteringen gewenst en hoe blijven we aansluiten bij de wensen van de gebruikers? Met het Ontwikkelplan zet Groenalliantie hiervoor de koers uit voor de komende tien jaar.