Zorgverzekeringswet

Wijkverpleging

Per 2015 zit wijkverpleging in het basispakket van de zorgverzekering. Hieronder vallen zowel persoonlijke verzorging als verpleging thuis voor mensen die medische zorg nodig hebben. Deze zorg is vrijgesteld van eigen risico. U betaalt ook geen eigen bijdrage. U kunt via een zorgaanbieder (meestal een thuiszorgorganisatie) wijkverpleging aanvragen.

Langdurige GGz

Ook valt een groter deel van de GGz onder de Zorgverzekeringswet. Wanneer mensen langere tijd zijn opgenomen in een psychiatrische instelling, valt dat de eerste 3 jaar onder de zorgverzekering. Is iemand na 3 jaar nog opgenomen, dan gaat hij over naar de Wet langdurige zorg (Wlz).

Zintuiglijke handicap

Mensen die doof of blind zijn, of een taalontwikkelingsstoornis hebben, krijgen hun zorg via de Zorgverzekeringswet. Het gaat om behandelingen zonder opname die vergoed werden van uit de AWBZ. Ook voor zintuiglijk beperkte kinderen en jongeren wordt de behandeling vergoed door de zorgverzekeraar.

Intensieve kindzorg

Intensieve kindzorg is een pakket zorg voor kinderen die thuis wonen en zware zorg nodig hebben. Het gaat om kinderen met ernstige medische problemen of beperkingen. Het is een combinatie van verpleging, persoonlijke verzorging en begeleiding. Dit pakket zorg wordt in zijn geheel vergoed uit het basispakket. Het is mogelijk om er een pgb voor aan te vragen.

Meer informatie

Onderaan deze pagina, onder de balk met links, vindt u websites die meer informatie geven over de zorgverzekeringswet en de veranderingen in de zorg. Onder de balk uitgelicht vindt u gerelateerde onderwerpen.