WOZ

WOZ is de afkorting van Waardering Onroerende zaken. In de Wet WOZ staat hoe we de WOZ-waarde moeten bepalen.

Bij het bepalen van de WOZ-waarde kijken we naar:

 • De datum waarop we de WOZ-waarde bepalen.
 • De kenmerken (zoals het type, grootte, bouwjaar, kadastrale oppervlakte en bijgebouwen)D
 • De marktwaarde
 • De marktgegevens

Welke datum gebruiken we om de WOZ-waarde te bepalen?

Voor belastingjaar 2023 gebruiken we de waarde op 1 januari 2022. Dit is een landelijke regeling. We kijken ook naar de situatie van de woning op 1 januari van het belastingjaar (2023).

De kenmerken

De kenmerken van een onroerende zaak bepalen ook de hoogte van de WOZ-waarde. Wij halen de kenmerken uit bouwtekeningen, foto’s en/of opname van de onroerende zaak.

Voor een woning gaat het om de volgende kenmerken:

 • Het type woning (bijvoorbeeld rijwoning, vrijstaande woning, appartement)
 • De grootte van de woning.
 • Het bouwjaar van de woning.
 • de bijgebouwen (garage, berging, aanbouw, serre enzovoort) en de grootte daarvan.
 • De aanwezigheid van dakkapel(len).
 • De grootte van het kadastrale perceel.
 • De ligging
 • De staat van het onderhoud
 • De grootte

Wij gebruiken netto maten (gebruiksoppervlakte) voor het bepalen van de WOZ-waarde van woningen.

De marktwaarde

De gemeente stelt elk jaar de WOZ-waarde van uw woning of stuk grond opnieuw vast. We doen dit door te kijken wat uw woning op 1 januari van het jaar ervoor bij verkoop zou opbrengen. We bekijken hiervoor verkoopprijzen van soortgelijke woningen in uw gemeente.

De marktgegevens

We kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen die tussen 1 januari 2021 en 1 juli 2022 verkocht zijn.

De gemeente registreert en analyseert continu al deze verkoopcijfers. We kijken of de verkoopprijs past bij de markt. En gebruiken deze verkoopprijs voor woningen die erop lijken. We houden rekening met onderlinge verschillen zoals grootte, bijgebouwen (berging, dakkapellen, enz.), onderhoudsstaat, grondoppervlakte en ligging. Wanneer er weinig verkoopprijzen beschikbaar zijn, kan de gemeente ook gebruikmaken van eerdere marktgegevens.

WOZ-waarde bij verbouwing en in aanbouw Verbouwing

Verbouwing

Als u verbouwt, heeft dit vaak gevolgen voor de WOZ-waarde. Heeft u uw woning tussen 1 januari 2022 en 1 januari 2023 verbouwd? Dan geldt de situatie op 1 januari 2023 voor de WOZ-waarde.

In aanbouw

De hoogte van de WOZ-waarde voor een pand in aanbouw hangt af van hoever de bouw is gevorderd.

Controle door de Waarderingskamer

De Waarderingskamer controleert als toezichthouder of wij de regels van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) goed uitvoeren.

Wij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de getaxeerde WOZ-waarde. De Waarderingskamer controleert of wij de kwaliteit van de taxaties zorgvuldig onderzocht hebben. Dit doet de Waarderingskamer voor we de taxaties bekendmaken. Na de controle stemt de Waarderingskamer in met het verzenden van de nieuwe WOZ-taxaties.

Wat is een WOZ-beschikking?

U ontvangt de WOZ-waarde als een WOZ-beschikking. Deze WOZ-beschikking staat meestal op het aanslagbiljet. Alle eigenaren en gebruikers ontvangen een WOZ-beschikking. Voor eigenaren geldt wie op 1 januari is geregistreerd bij het Kadaster als eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde (recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik en bewoning of appartementsrecht).

De voorwaarden bij de WOZ-beschikking zijn:

 • De WOZ-waarde geldt voor één belastingjaar.
 • De WOZ-beschikking ontvangt u aan het begin van elk jaar.
 • De WOZ-waarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.
 • Hoe kan ik het taxatieverslag inzien?

Hebt u een aanslag met een WOZ-waarde (beschikking) op uw naam hebt ontvangen? Dan, kunt u het taxatieverslag van uw woning inzien via het gemeentelijk WOZ portaal. U kunt daar met uw DigiD inloggen.

Heeft u vragen of bent u het niet eens met de WOZ-waarde?

Wij kunnen uw vragen beantwoorden. En kunnen direct samen met u kijken of er een fout is gemaakt. Vaak is bezwaar maken niet nodig.

Bel ons!

Heeft u vragen over de nieuwe WOZ-waarde of bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Bel ons en/of maak een afspraak.

Bent u het na overleg nog niet eens met de WOZ-waarde of de uitleg?

Besluit u (alsnog) om bezwaar te maken? Dan kunt u binnen 6 weken na de datum van de WOZ-beschikking gratis bezwaar maken via het WOZ Portaal (link). Onder de button Digitaal aanvragen staat  een formulier dat u eenvoudig digitaal invult.

Kan ik een bureau vragen om bezwaar voor mij te maken?

Ja, maar u hebt bijna nooit een bureau nodig voor uw bezwaar. U kent uw eigen woning het beste. Ook een bureau zal informatie van u nodig hebben.

Elk bezwaar behandelen we even serieus. Of ze nu direct van u of via een bureau bij ons binnenkomen. Hebben we een fout gemaakt? Dan passen we het aan. Natuurlijk doen we dat gratis.

Meest gestelde vragen

 • Waar vind ik mijn taxatieverslag?

Uw taxatieverslag staat in het gemeentelijk WOZ-Portaal. Het staat ook op MijnOverheid-wonen.

 • Worden verbouwingen (dakkapel, nieuwe schuur etc. etc.) ook meegenomen in de taxatie?

Voor de WOZ kijken we naar de situatie van het woning op 1 januari van het belastingjaar. Zit de dakkapel er op 1 januari op? Dan telt die dus mee voor de waarde. We gebruiken wel het prijsniveau van een jaar eerder.

 • Hoe kiezen jullie vergelijkbare woningen?

We onderzoeken alle verkoopprijzen van woningen die in een gemeente verkocht zijn rond 1 januari van het jaar ervoor. Natuurlijk kunnen er grote verschillen zijn in de bouw van woningen. We kijken daarom naar de kenmerken die we wel kunnen vergelijken. Bijvoorbeeld:

 • het bouwjaar is ongeveer hetzelfde;
 • de grootte is ongeveer hetzelfde;
 • de woning staat in dezelfde wijk;
 • het type woning is hetzelfde: een tussenwoning, hoekwoning, 2-onder-1-kapwoning, vrijstaande woning, appartement enzovoort.
 • Waarom krijg ik een WOZ-beschikking als huurder?

Het is belangrijk voor u om te weten wat de WOZ is. De WOZ bepaalt voor 25% de hoogte van uw maximale huur. Dat is bepaald in het Woningwaarderingsstelsel.

Meer informatie

Heeft u vragen over de nieuwe WOZ-waarde of bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Bel ons via 14 0180 of maak een afspraak.