Woonvisie

In januari 2021 heeft de gemeenteraad de Woonvisie 2020-2030 Krimpen aan den IJssel met een bijbehorend Uitvoeringsprogramma vastgesteld.

Wonen in Krimpen betekent wonen in een aantrekkelijke gemeente. Hierbij hoort een gevarieerd aanbod van woningen, winkels, scholen en andere voorzieningen. Maar ook: genieten van de rust van de groene Krimpenerwaard én profiteren van de goed bereikbare stedelijke voorzieningen van Rotterdam. Deze combinatie van voordelen maakt Krimpen aan den IJssel tot een mooie gemeente om te wonen.

Meer informatie

De woonvisie is per thema opgebouwd. U vindt de woonvisie onder het kopje documenten.

Om de in de woonvisie benoemde ambities te concretiseren, maken de gemeente, de Stichting Huurdersbelang Krimpen aan den IJssel e.o. en woningstichting QuaWonen jaarlijks prestatieafspraken. In december 2020 zijn de prestatieafspraken wonen, zorg en welzijn 2019-2023 aangevuld en aangescherpt.

Neem voor meer informatie contact op met team Duurzaam Wonen en Werken.

Afbeeldingen