Woonoverlast

In heel Nederland ervaren bewoners regelmatig woonoverlast, zoals geluidsoverlast van buren, vervuilde tuinen en woningen, viezigheid van dieren, verloederde en vervallen panden of ernstige overlast door drugshandel. Zeker aanhoudende overlast kan het woongenot en gevoel van veiligheid van bewoners ernstig bedreigen.

Wij vinden het belangrijk dat u en uw buren prettig wonen. In een buurt waar bewoners elkaar gedag zeggen en elkaar een helpende hand bieden, is het fijner en veiliger wonen. Helaas komen burenruzies en woonoverlast in de beste buurten voor.

Wat verstaan we onder woonoverlast?

Woonoverlast is hinder die in, vanuit en rondom een woning kan worden veroorzaakt. De overlastgever en/of degenen voor wie hij verantwoordelijk is, vertonen overlastgevend gedrag. Of zij laten juist na om bepaald gedrag te vertonen, waardoor omwonenden een onplezierige ervaring hebben. Denk daarbij met name aan geluidsoverlast, fysieke verloedering, vervuiling, intimiderend gedrag, brandgevaar en drugsoverlast. De aanpak van woonoverlast is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van buurtbewoners, gemeenten, woningcorporaties en politie.

Wat kunt u zelf tegen woonoverlast doen?

De buren weten vaak niet eens dat zij u storen. En als u niets zegt, gaat de overlast door. Ga daarom op een juist moment in gesprek. Doe dat niet wanneer u volop in uw irritatie zit, maar zoek contact op een later tijdstip.

Kleine irritaties kunnen groter worden als u er niet over praat. De ervaring leert dat snel actie ondernemen door een vriendelijk gesprek met de buren, erger kan voorkomen. Maak duidelijke en realistische afspraken met elkaar. Zorg dat u in gesprek blijft, ook als het niet meteen lukt om een oplossing te vinden. Houd daarbij in gedachten dat het behouden van een goede burenrelatie in het belang is van alle betrokkenen.

Wat kunt u nog meer doen?

Buurtbemiddeling

Lukt het u niet om zelfstandig tot afspraken te komen, dan kunt u buurtbemiddeling van Kwadraad om ondersteuning vragen. U vindt meer informatie hier.

Woningstichting of Vereniging van Eigenaren

Woont u in een huurwoning of is uw woning onderdeel van een Vereniging van Eigenaren, dan kunt u ook daar om ondersteuning vragen. Kijk voor de woningcorporaties op QuaWonen en Havensteder

Lukt het u niet om met bovenstaande mogelijkheden de overlast op te lossen, dan kunt u zelf ook nog gebruik maken van onderstaande mogelijkheden.

Regelrechter

Het is voor bedrijven en bewoners mogelijk om een civiel geschil aan de Rotterdamse regelrechter voor te leggen. De regelrechter onderzoekt samen met partijen in een goed gesprek of ze er onderling uitkomen. Lukt dat niet? Dan hakt de regelrechter de knoop door. Het blijft dus wel een rechtszaak. De regelrechter kan alleen ingezet worden als beide partijen hiermee instemmen. U vindt hier meer informatie.

Kantonrechter

Als slechts een van de partijen bereid is tot het vinden van een oplossing, dan kan een bewoner ook zelf naar de rechter stappen. Een bewoner kan de rechter vragen een dwangsom op te leggen bij aanhoudende overlast en schadevergoeding vragen voor de tijd dat hij overlast heeft ervaren. U vindt hier meer informatie.

Rol van de gemeente

Komt u er onderling niet uit, ook niet met behulp van bovenstaande mogelijkheden, dan kunt een melding doen bij de gemeente via het e-mailadres woonoverlast@krimpenaandenijssel.nl. De procesregisseur aanpak woonoverlast ontvangt uw melding. De procesregisseur bespreekt deze in het overleg woonoverlast met onder andere de procesregisseur van het Krimpens Sociaal Team, een vertegenwoordiger van de woningcorporatie en de politie. Aan de hand van alle informatie bepalen zij of uw melding in dit overleg wordt behandeld. Om in het overleg woonoverlast gegevens te mogen uitwisselen heeft de burgemeester het regionale convenant woonoverlast ondertekend. Dit convenant vindt u hier.

Een melding die in het overleg woonoverlast wordt behandeld is een complexe melding die multidisciplinair (met meerdere partners) moet worden opgepakt. Geen van de andere inzetbare middelen hebben de overlast kunnen stoppen. De gemeente heeft een aantal mogelijkheden waarmee zij kan ingrijpen. Dit kan alleen in de uiterste gevallen als alle andere mogelijkheden niet helpen.

Camera’s bij buren

Een veel voorkomende klacht is de plaatsing van camera’s bij buren. De gemeente neemt deze meldingen niet in behandeling.  U kunt daarvoor terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u hier.