Woning kopen

Indien u een woning wilt kopen in Krimpen aan den IJssel dan kan dit een nieuwbouwwoning of een bestaande woning zijn. Informatie over nieuwbouwprojecten vindt u op deze website onder ‘nieuwbouwprojecten’. Bestaande koopwoningen worden ook via een makelaar te koop aangeboden. 

Meer informatie

Het rijk wil het eigen woningbezit met koopsubsidie bevorderen. De regels voor deze subsidie zijn vastgelegd in de Wet bevordering eigenwoningbezit (BEW). Wanneer een aanvrager voldoet aan de voorwaarden, dan kan deze persoon een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten ontvangen. Op de websites van de Rijksoverheid is hierover meer te lezen.

Ook de gemeente wil het eigenwoningbezit bevorderen, met name ook onder lagere inkomens. In 2015 heeft de gemeenteraad de Verordening Starterslening Krimpen aan den IJssel vastgesteld. Onder bepaalde voorwaarden kunnen starters op de markt van koopwoningen een Starterslening ontvangen. Zie voor meer informatie de pagina www.krimpenaandenijssel/starterslening. Ook op de website van het SVn is meer te lezen over de Starterslening.

Neem voor meer informatie contact op met team Duurzaam Wonen en Werken, tel 14 0180.

Afbeeldingen