Wonen met een handicap

In Krimpen aan den IJssel zijn geen woonlocaties die zich uitsluitend richten op inwoners met een handicap. Crimpenersteijn en Tiendhove zijn de 2 locaties waar zorg wordt geboden voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Verder is het mogelijk om de hulp in te roepen van MEE Rotterdam e.o. bij het regelen van voorzieningen voor mensen met een handicap. MEE is gespecialiseerd in deze dienstverlening. Voor iedereen die een handicap heeft en hun familieleden is advies en informatie beschikbaar over het verkrijgen van voorzieningen en aanpassingen.
Een deel van deze voorzieningen kunt u aanvragen bij het Wmo-loket, andere voorzieningen worden verstrekt via de AWBZ.

Als u thuis een gesprek wilt over de diverse mogelijkheden, kunt u de hulp inroepen van de seniorenadviseur. Wilt u graag thuis blijven wonen, maar moet uw huis daarvoor worden aangepast, dan kunt u vragen naar de mogelijkheden bij de KrimpenWijzer.

Meer informatie

Een deel van de hulp wordt voor u via de balie welzijn, zorg en opvoeding geregeld door de gemeente, maar een ander deel wordt AWBZ zorg genoemd. Daarvoor heeft u een indicatie nodig. Die kunt u sinds januari 2010 ook zelf digitaal aanvragen via een digitaal aanvraagformulier. Maar u kunt ook terecht bij de balie welzijn, zorg en opvoeding in het gezondheidscentrum voor het aanvragen van een  indicatie voor de zorg die u nodig hebt. De aanvraag voor de indicatie wordt ingediend bij het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ). Zij nemen een besluit (indicatiebesluit) of u voor de zorg in aanmerking komt. Daarna moet u regelen wie die zorg komt geven. Met de indicatie wordt de zorg betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

KrimpenWijzer

Gezondheidscentrum
Groenendaal 1
2922 CJ Krimpen aan den IJssel
tel. 0180-517 590
wmo-voorzieningen@krimpenaandenijssel.nl

Wat valt onder AWBZ-zorg?

  • Persoonlijke verzorging: bijvoorbeeld hulp bij het douchen, aankleden, scheren, pillen innemen, ogen druppelen of naar de wc gaan.
  • Verpleging: medische hulp, zoals wondverzorging en injecties, of hulp bij zelf leren injecteren.
  • Begeleiding: hulp bij het organiseren van praktische zaken in uw dagelijks leven.
  • Verblijf in een instelling: bijvoorbeeld een verpleeg- of verzorgingshuis.
  • Behandeling: herstel of verbetering van uw aandoening. Verbeteren van uw vaardigheden of gedrag. Een voorbeeld: opnieuw leren lopen na een hersenbloeding. Nog een voorbeeld: leren omgaan met woedeaanvallen.

Neem voor meer informatie contact op met de balie welzijn, zorg en opvoeding op tel. 0180-517 590. De receptie van de Balie is op doordeweekse dagen geopend van 08.30 uur tot 17.00 uur.