Wonen en werken met verstandelijke beperking

Inwoners met een verstandelijke beperking wonen steeds vaker zelfstandig in woonbuurten. Ook in Krimpen aan den IJssel woont deze groep tussen andere bewoners in, soms met begeleiding. Veel van deze inwoners hebben ook een baan. In onze gemeente zijn 2 organisaties actief voor deze groep.
Er zijn 2 woonvormen, waar mensen samenwonen met begeleiding en er is een project voor dagbesteding en werk:  “Het werkt” van Pameijer. Er wordt onder andere gewerkt in de Stormpolder, waar de openbare ruimte wordt schoongehouden. Ook is er werk op de kinderboerderij en mensen werken bij instellingen en organisaties in de ondersteunende diensten.

Meer informatie

Stichting Philadelphia Zorg
Woonlocatie Tricolore
Fort de Roovere 3
2926 VE Krimpen aan den IJssel
Tel. (0180) 51 93 22
tricolore@philadelphia.nl

Pameijer
Woonvorm Zwaluwhof
Zwaluwhof 4
2922 GT Krimpen aan den IJssel
Tel. (0180) 51 53 63
zwaluwhof@pameijer.nl

Pameijer
“Het werkt” locatie Krimpen
Nieuwe Tiendweg 11-A,
2922 EN Krimpen aan den IJssel
het.werkt.krimpen@pameijer.nl

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Samenleving, tel. 14 0180.