WhatsApp Buurtpreventie

De inzet van WhatsApp als buurtpreventiemiddel is op veel plaatsen succesvol. Uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg blijkt dat, door de inzet van WhatsApp Buurtpreventie, het aantal inbraken in Tilburg per duizend inwoners met circa 40% is afgenomen. Nadat wijkbewoners de politie hebben ingelicht, brengen zij elkaar via een WhatsApp groepsgesprek op de hoogte van ongeregeldheden in de wijk. Zij hebben hierbij de mogelijkheid om foto’s mee te sturen. Ook in Krimpen aan den IJssel is er inmiddels een aantal WhatsApp buurtpreventiegroepen actief. Op de website www.wabp.nl kunt u zien of er al een WhatsApp buurtpreventiegroep bestaat voor uw wijk.

Start een WhatsApp buurtpreventiegroep

Heeft uw wijk nog geen WhatsApp buurtpreventiegroep en wilt u eraan meewerken om het netwerk van WhatsApp buurtpreventiegroepen te vergroten? Dan kunt u zelf zo’n groep oprichten. Hiervoor heeft u een smartphone nodig die is voorzien van de applicatie ‘WhatsApp’. Met deze app kunt u een groepsgesprek aanmaken. Geef de groep een duidelijke naam en voeg eventueel een foto toe. Vervolgens kunt u relevante contacten uit uw contactenlijst toevoegen aan uw WhatsApp buurtpreventiegroep.

Zoveel mogelijk mensen betrekken

Gebruik een website, een social mediapagina of een lokale krant om mensen te informeren over uw WhatsApp buurtpreventiegroep. Maak duidelijk wat de voordelen voor de wijk zijn als er  veel mensen lid worden. Laat wijkbewoners die lid willen worden van de groep, een e-mail met hun contactgegevens naar u sturen. Hiernaast is het handig om binnen de WhatsApp buurtpreventiegroep meerdere groepsbeheerders aan te stellen. Zo is de groep niet afhankelijk van één persoon. Vergroot de relevantie van uw WhatsApp buurtpreventiegroep door uw groep aan te melden op www.wabp.nl.

Als uw WhatsApp buurtpreventiegroep actief is

Het is belangrijk dat u de wijkagent (www.politie.nl) en de wijkwethouder (www.krimpenaandenijssel.nl/College) per e-mail op de hoogte stelt van uw actieve WhatsApp buurtpreventiegroep. Verder gelden er voor een goede gang van zaken 9 huisregels:

 • Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
 • Deelnemers zijn woonachtig in Nederland.
 • WhatsApp buurtpreventie is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie wanneer er een 112-melding wordt gedaan. De melding in de WhatsApp buurtpreventiegroep is dus niet ter vervanging van een 112-melding.
 • Gebruik de WhatsApp buurtpreventiegroep volgens het SAAR-principe:
  – S = Signaleer. Hierbij kan het gaan om vermissing van personen, inbraak, vernieling, straatroof, bedreiging, mishandeling, enzovoort.
  – A = Alarmeer 112. Zeg bij het doorgeven van uw contactgegevens om welke wijk het gaat. (Geen spoed? Bel 0900-8844.)
  – A = App om de buurtbewoners op de hoogte te brengen van het voorval.
  – R = Reageer door te laten merken aan de ‘verdachte’ dat u thuis/in de buurt bent. Stel hierbij uw eigen veiligheid voorop.
 • Breng de WhatsApp buurtpreventiegroep op de hoogte als u een 112-melding geplaatst heeft. Hiermee wordt een overvloed aan 112-meldingen van hetzelfde incident voorkomen.
 • Houd het taalgebruik en de inhoud in de WhatsApp buurtpreventiegroep zakelijk en respectvol.
 • Let op: dit burgerinitiatief geeft u niet het recht om regels en wetten te overtreden.
 • Verstuur alleen foto’s van personen als dit noodzakelijk of van meerwaarde is. Let hierbij op kenmerken van dader, kleding en eventueel een voertuig.
 • Gebruik de WhatsApp buurtpreventiegroep voor het beoogde doel en voorkom onderling, irrelevant contact in het groepsgesprek dat hiervan afleidt. (zie 6: Houd het taalgebruik en de inhoud in de Whatsapp buurtpreventiegroep zakelijk en respectvol.)

WhatsApp en Burgernet

De Burgernet-app is een locatiegebonden app die u op de hoogte stelt van incidenten in uw omgeving. Doordat Burgernet is gekoppeld aan de politiemeldkamer, krijgt u berichtgeving die up-to-date is. Door ook lid te worden van Burgernet, kunt u berichten die relevant zijn voor uw wijk meteen delen in uw WhatsApp buurtpreventiegroep. Burgernet zorgt dat u en uw mede-wijkbewoners goed geïnformeerd zijn en daardoor actie kunnen ondernemen. Meer informatie over Burgernet vindt u op www.burgernet.nl.

De rol van de gemeente

De gemeente ondersteunt het burgerinitiatief van WhatsApp buurtpreventie. Dit doet zij door informatie en advies te geven over het opstarten van een dergelijke groep. Daarnaast plaatst de gemeente WhatsApp buurtpreventieborden. Als er minimaal 50 adressen zijn aangesloten bij uw WhatsApp buurtpreventiegroep, komt uw wijk in aanmerking voor een WhatsApp buurtpreventiebord. Wilt u meer weten over het opstarten van een WhatsApp buurtpreventiegroep of komt uw groep in aanmerking voor een buurtpreventiebord? Stuur dan een e-mail naar veiligheid@krimpenaandenijssel.nl, onder vermelding van het onderwerp: ‘WhatsApp buurtpreventie’.