Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is de opvolger van de AWBZ. De AWBZ geldt niet meer sinds 1 januari 2015. Vanuit de Wlz wordt de meest zware, langdurige zorg vergoed. Dit is zorg voor mensen die zijn opgenomen in een instelling of langdurig, 24 uur per dag zorg en toezicht nodig hebben.

Indicatie CIZ

Als u aanspraak wilt maken op zorg vanuit de Wlz, kunt u bij het CIZ een indicatie aanvragen. Onderaan deze pagina vindt u onder de balk met documenten een schematische weergave van het aanvragen van zorg volgens de Wlz.

Meer informatie

Onderaan deze pagina, onder de balk met links vindt u websites die meer informatie geven over de Wlz en de veranderingen in de zorg.
Onder de balk uitgelicht vindt u gerelateerde onderwerpen.