Wat heb ik nodig om te mogen stemmen?

Om te kunnen stemmen heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig. U krijgt uw stempas thuisgestuurd. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

U ontvangt uw stempas thuis

Indien u voor beide verkiezingen mag stemmen, krijgt u 2 persoonlijke stempassen thuisgestuurd. 1 voor de provinciale statenverkiezing en 1 voor de waterschapsverkiezing. U ontvangt deze uiterlijk woensdag 1 maart 2023.

Uw stempas heeft een uniek nummer. De stempas is voor het stembureau het bewijs dat u nog niet bij een ander stembureau heeft gestemd. Met uw stempas kunt u stemmen in elk stemlokaal in de gemeente.

Als u in een andere gemeente binnen uw provincie of waterschap wilt stemmen, kunt u een kiezerspas aanvragen.

Bekijk deze pagina voor meer informatie over de kiezerspas: Stemmen in een andere gemeente

Geen stempas ontvangen of kwijt

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe stempas aan bij de gemeente. Dit kan digitaal via deze link.  U kunt ook een afspraak maken aan de balie via deze link.

Het digitale verzoek moet uiterlijk vrijdag 10 maart binnen zijn bij de gemeente. Aan de balie van de gemeente kunt u tot dinsdag 14 maart 12.00 uur terecht. Daarna is het niet meer mogelijk om een nieuwe stempas aan te vragen.

Stemmen na verhuizing naar een andere gemeente

Verhuist u in verkiezingstijd naar een andere provincie of naar een gebied van een ander waterschap? Dan kan het zijn dat u nog niet kunt stemmen voor uw nieuwe provincie of waterschap. Het adres waar u op 30 januari 2023 officieel staat ingeschreven, bepaalt waar u kunt stemmen. Op dit adres worden ook uw stempassen bezorgd.

Identiteitsbewijzen waarmee u kunt stemmen

Om te kunnen stemmen heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig. U kunt een van deze identiteitsbewijzen meenemen:

  • paspoort;
  • identiteitskaart;
  • rijbewijs uit Nederland;
  • een geldig verblijfsdocument (enkel bij de waterschapsverkiezingen).

Kiezers met een dubbele nationaliteit kunnen zich ook identificeren met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EER-land of een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland. Voor de waterschapsverkiezingen mag u zich ook legitimeren met een vreemdelingendocument.

Stemmen met een verlopen paspoort of identiteitsbewijs

Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Heeft u geen identiteitsbewijs of is dit meer dan 5 jaar verlopen? En kunt u niet meer op tijd een nieuw identiteitsbewijs aanvragen? Dan kunt u een andere kiezer een schriftelijke volmacht verlenen om namens u te stemmen.

Vraag de volmacht aan bij de gemeente via een online formulier of aan de balie. U en de persoon die voor u gaat stemmen, vullen het formulier in. Lever het formulier uiterlijk vrijdag 10 maart in bij de gemeente.

Identiteitsbewijs gestolen of kwijt

Is uw identiteitsbewijs gestolen of bent u het kwijt? Met een verklaring van vermissing, afgegeven door de gemeente, kunt u toch stemmen. Neem dan ook een pasje met uw foto mee. Bijvoorbeeld een gepersonaliseerde OV-chipkaart.