Wat doet de gemeenteraad?

Elke 4 jaar kiezen we de raadsleden die in de gemeenteraad van onze gemeente komen. Maar wat doet zo’n gemeenteraad eigenlijk? En wie mag er raadslid worden? We leggen het hieronder uit.

Waarover besluit de gemeenteraad?

De gemeenteraad staat aan het hoofd van een gemeente. De raadsleden beslissen over de plannen van de gemeente en hoeveel die mogen kosten. Dat heeft direct invloed op u en op uw buurt.

De gemeenteraad besluit onder andere over:

  • Afval
  • Gemeentelijke belastingen
  • Onderwijs
  • Sport, cultuur en recreatie
  • Verkeer en vervoer
  • Werk en inkomen
  • Woningbouw
  • Zorg en jeugdzorg

Welke taken heeft de gemeenteraad nog meer?

De gemeenteraad kiest ook de wethouders. Die voeren samen met de burgemeester de plannen van de gemeenteraad uit. De gemeenteraad controleert of zij dat goed doen en of het geld goed wordt besteed.

Wie mogen er raadslid worden?

Inwoners uit de gemeente kunnen zich vanaf 18 jaar kandidaat stellen. Kandidaten zijn meestal lid van een landelijke of lokale partij. Het aantal plekken in de gemeenteraad hangt af van het aantal inwoners. Er zitten minimaal 9 en maximaal 45 mensen in de gemeenteraad. Veel raadsleden hebben naast het werk als raadslid ook nog een andere baan. Voor het werk in de gemeenteraad krijgen ze een vergoeding.

Hoe zorgen raadsleden dat ze weten wat er speelt in de gemeente?

De leden van de raad vertegenwoordigen de inwoners. Raadsleden gaan vaak in gesprek met organisaties en inwoners over wat er speelt in de gemeente. U kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen met een raadslid over uw vraag of idee. De gemeenteraad vergadert ongeveer 1 keer per maand en neemt dan besluiten over de voorstellen van de gemeente. Die vergaderingen zijn openbaar. U kunt de vergaderingen bijwonen en vaak ook online
volgen. Zo kunt u zelf het werk van de gemeenteraad beoordelen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Krimpense raad op: Gemeenteraad. Meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen? Kijk dan op Gemeenteraadsverkiezingen.