Wat doet de gemeente?

De gemeente heeft een zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Deze liggen verankerd in de Wet milieubeheer en de Waterwet. Dat de gemeente een zorgplicht heeft wil niet zeggen dat de gemeente ook overal voor verantwoordelijk is. Wat de gemeente aan deze zorgplichten doet staat omschreven in het Gemeentelijk Rioleringsplan (zie ‘documenten’). Hierin ligt het beleid vastgelegd. Dit plan is een wettelijk verplichtplan en moet worden vastgestelde door de gemeenteraad.

Om dit te bereiken wordt de aandacht de komende jaren gericht op:

  • Het vervangen van slechte riolering. Plaatsen waar we de komende tijd aan de slag gaan, vindt u op de pagina herstrating- en rioleringsplannen.
  • Het afkoppelen van schoonhemelwater door de aanleg van gescheiden rioolstelsels.
  • Het reinigen en inspecteren van riolen (zie documenten “beheerplan Water” met betrekking tot de planning).
  • De aanleg van drainage bij rioolvervangingen.