Wat doen we om de doorstroming te verbeteren?

Wat hebben we gedaan?

De Algerabrug verdient al een tijd de warme aandacht van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Er is al veel gedaan om de doorstroming op en rond de Algerabrug te verbeteren. De verantwoordelijke wethouder Gerrit Boudesteijn doet van alles op bestuurlijk vlak om de Algerabrug onder de aandacht van de Stadsregio te brengen en te houden. Ook zijn er concrete verbeteringen doorgevoerd:

2007:

 • Het aantal rijstroken op de westelijke rijbaan van de Algeraweg richting Krimpen aan den IJssel is verdubbeld;
 • Er is een apart rechtsaf-voorsoorteervak aangelegd op de Ketensedijk.

2009:

 • De software van de verkeerslichten bij de C.G. Roosweg / Nieuwe Tiendweg (Krimpen aan den IJssel), Algeraweg/Ketensedijk/Nijverheidsstraat en het Capelseplein is aangepast, zodat de verkeerslichten beter op elkaar afgestemd zijn.

2010:

 • De oprit vanaf de Nijverheidstraat naar de Algerabrug is per 1 oktober 2010 van maandag tot en met vrijdag tussen 14.00 uur en 18.30 uur definitief afgesloten. Hierdoor hoeft het verkeer op de Algeraweg minder vaak te stoppen en dat verbetert de doorstroming.

2011:

 • Na overleg met Rijkswaterstaat gaat de Algerabrug van september tot en met juni op maandag tot en met vrijdag niet meer in de spits open (tussen 16.00 en 19.00 uur);
 • De wisselstrook blijft per februari 2011 vanaf Krimpen aan den IJssel in de richting van Capelle aan den IJssel ook ’s nachts open, zodat eventuele storingen aan de slagbomen eerder opgelost kunnen worden;
 • De gemeente informeert gebruikers van de Algerabrug bij een calamiteit door het versturen van sms’jes en tweets;
 • De procedure voor het melden en oplossen van storingen en calamiteiten wordt nog eens kritisch bekeken en op een aantal punten aangepast zodat het verkeer na een incident sneller weer op gang komt.

2012:

 • Met Rijkswaterstaat is overeengekomen de periode waarin de brug 2 x per uur open gaat voor de recreatievaart te beperken tot de maanden juli en augustus (voorheen medio juni tot medio september)

2013:

 • Lancering website www.algeracorridor.nl met financiële ondersteuning van de Verkeersonderneming en de gemeente. Weggebruikers zijn op deze wijze nog beter geïnformeerd over het wel en wee op de Algeracorridor.
 • De Verkeersonderneming lanceert de Marktplaats voor de Mobiliteit: Automobilisten in de regio Rotterdam krijgen extra mogelijkheden om de spits te mijden. Via een ‘marktplaats voor mobiliteit’ krijgen ze diensten aangeboden die variëren van elektrische leasefietsen tot apps waarmee ze kunnen zien wat sneller is: de auto, de fiets of het openbaar vervoer.

2014:

 • Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Algeracorridor. Jeroen van Gent van algeracorridor.nl, de Verkeersonderneming en de gemeente werken officieel met elkaar samen om over onderwerpen, zoals werkzaamheden en calamiteiten, die de Algeracorridor raken te communiceren. Dit alles in het belang van het gezamenlijke doel: een bereikbaar Krimpen(erwaard). Het platform algeracorridor.nl vraagt aandacht voor de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard door informatie te geven, files/calamiteiten te melden en alternatieven voor de files te promoten.
 • De verkeersregelinstallatie op de grote kruising (C.G. Roosweg/N210/Nieuwe Tiendweg/Industrieweg) is volledig vernieuwd waardoor nog beter rekening gehouden kan worden met de intensiteit van het verkeer op de diverse trajecten en op de verschillende perioden per etmaal.
 • Project Spitsmijden: Wild van de spits. Bij Wild van de spits zijn weggebruikers beloond voor elke keer dat niet werd gereden in de ochtend- en/of avondspits in de regio Rotterdam, waaronder de Algeracorridor. Dat kon op verschillende manieren: door te carpoolen, met het openbaar vervoer te reizen, (deels) thuis te werken, de fiets te pakken, of eerder of later te vertrekken.
 • Personeelsvervoer IHC-Hollandia met de Watertaxi. Van aanlegplaats 16 in Oud-IJsselmonde in 2 minuten naar de Stormpolder. Talloze medewerkers van IHC en Hollandia behalen daarmee dagelijks een tijdwinst van ruim een half uur.

2015:

 • Op verzoek van de gemeente brengt Rijkswaterstaat de brugbediening voor de recreatievaart in de maanden juli en augustus terug van twee naar één keer per uur. Daarmee is er geen sprake meer van een apart bedieningsregime voor de recreatievaart gedurende de zomerperiode. De openingen voor de recreatievaart vinden enkel nog om 20 minuten over het hele uur plaats. De laatste vaste brugopening voor aanvang van de avondspits is om 15.20 uur. Als handreiking naar het recreatieverkeer zal Rijkswaterstaat de Algerabrug in de zomerperiode in de avonduren op afroep vanaf 18.30 uur (in plaats van voorheen 19.00 uur) kunnen openen.
 • In het kader van de ‘Optimalisatie Algeracorridor’ en het ‘Verbeteren van het Functioneren van Verkeerscentrales’ heeft de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) vanuit het programma Beter Benutten regio Rotterdam vijf informatiepanelen (Stads DRIP’s) gerealiseerd om weggebruikers te informeren over de reistijd en andere bijzondere situaties op hun route. Op de N210 in de Krimpenerwaard en op de Van Rijckevorselweg-Oost staat nu reistijdinformatie tot aan het Kralingseplein. Ook wordt de reistijdinformatie tot het centrum van Rotterdam weergegeven.
 • Op de Van Rijckevorselweg-West staat reistijdinformatie tot de verkeersregelinstallatie op het kruispunt van de C.G. Roosweg met de Nieuwe Tiendweg in Krimpen aan den IJssel en reistijdinformatie over de route vanaf de DRIP via de Algeraweg en de N219 tot aan de A20 aansluiting bij Nieuwerkerk aan de IJssel.
 • In opdracht van de gemeente Capelle aan den IJssel zijn verschillende maatregelen uitgevoerd waar inwoners van de Krimpenerwaard baat bij hebben:
  – bij het kruispunt Abram van Rijckevorselweg – Van Beethovenlaan komt een extra opstelstrook voor het verkeer in de richting Rotterdam.
  – de rotonde, het Capelseplein, krijgt een extra opstelstrook rechtdoor voor het verkeer vanaf Rotterdam richting Capelle Centrum en een extra opstelstrook voor het verkeer komend vanaf de Algeraweg;
  – vlak voor de Algerabrug wordt de rechtsaf-strook van de Algeraweg verlengd, en ook de rechtsaf-strook vanaf Krimpen richting Nijverheidstraat wordt verlengd.

Waar zijn we nu mee bezig?

Drukte verminderen op de Algeracorridor

Het is druk op de wegen in het Zuidoosten van de Rotterdamse regio. We zien al jaren files op de Algeracorridor; de verkeerscorridor door en langs de gemeenten Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den IJssel, Krimpenerwaard en Rotterdam. Daarmee staat de leefbaarheid en bereikbaarheid onder druk.

De Algeracorridor beslaat het volgende gebied: de provinciale weg N210 vanuit de Krimpenerwaard via Krimpen aan den IJssel over de Algerabrug naar het Capelseplein,  inclusief de aansluiting op de A16 richting de Brienenoordbrug en de weg richting Capelle aan den IJssel of Rotterdam Alexanderpolder. 

De files zorgen voor een langere reistijd voor de automobilist om op de plaats van bestemming te komen. De files hebben diverse oorzaken. Zo moet de Algerabrug regelmatig open voor schepen, zorgen de nabijgelegen kruisingen voor oponthoud en wonen steeds meer mensen in de gemeenten langs de Algeracorridor. Meer inwoners betekent meer mensen die reizen om bijvoorbeeld naar hun werk te gaan. Hierdoor neemt de drukte op de weg toe.

Krimpenerwaard, Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den IJssel, Rotterdam, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben een pakket aan maatregelen opgesteld, die relatief snel (start uitvoering 2020 – 2023) zorgen voor minder files op de Algeracorridor. De maatregelen variëren van het verbeteren van fietsroutes en verplaatsing van een P+R terrein tot onderzoek naar de openingstijden van de brug en automobilisten stimuleren op een andere manier te reizen. Werk komt ‘dichterbij’ als de reistijd bijvoorbeeld vermindert door minder files of sneller openbaar vervoer. En met betere fietspaden pakt u eerder de fiets. Dat is gezonder én duurzamer dan het nemen van de auto!

De maatregelen

Zodra gestart wordt met (de voorbereiding) van een maatregel, vindt u daarover informatie op de website van de gemeente. Hieronder vindt u de maatregelen die gestart zijn met een verwijzing naar een website voor meer informatie.

 • Doorstromingsmaatregelen Grote Kruising, Krimpen aan den IJssel Informatie: www.degrotekruising.nl
 • Snelfietsroute Krimpen aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel Informatie: www.krimpenaandenijssel.nl (informatie t.z.t. beschikbaar bij aanvang project)
 • Herindeling Capelseplein, Capelle aan den IJssel Informatie: www.capellebouwtaandestad.nl (informatie t.z.t. beschikbaar bij aanvang project)
 • Snelfietsroute Algerabrug – Capelsebrug, Capelle aan den IJssel Informatie: www.capellebouwtaandestad.nl (informatie t.z.t. beschikbaar bij aanvang project)
 • Aanpassen verkeerslichten, Capelle aan den IJssel Informatie: www.capellebouwtaandestad.nl (informatie t.z.t. beschikbaar bij aanvang project)
 • Snelfietsroute Capelle (Rivium) – Rotterdam (zuidelijke tracé), Rotterdam Informatie: www.rotterdam.nl (informatie t.z.t. beschikbaar bij aanvang project)
 • Fietsparkeervoorziening Capelsebrug, Rotterdam Informatie: www.rotterdam.nl (informatie t.z.t. beschikbaar bij aanvang project)
 • Groenvoorspeller voor de fiets richting Alexanderpolder, Rotterdam Informatie: www.rotterdam.nl (informatie t.z.t. beschikbaar bij aanvang project)
 • Verplaatsing P+R (Krimpen) en upgrade regiobuslijnen naar R-net kwaliteit, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, provincie Zuid-Holland Informatie t.z.t beschikbaar bij aanvang project
 • Onderzoek naar aanpassen Bedieningsregime Algerabrug, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel Informatie t.z.t beschikbaar bij aanvang project
 • Campagne voor slim reizen, Metropoolregio Rotterdam Den Haag Informatie: www.ways2go.nl

Verkenning Oeverbindingen regio Rotterdam

Dit maatregelenpakket voor de Algeracorridor draagt bij aan een betere bereikbaarheid van werk, scholen en andere voorzieningen. Maar met deze maatregelen alleen komen we er niet. Grotere maatregelen zijn nodig om ook op de lange termijn te zorgen voor een goed bereikbare en leefbare regio. Voor de lange termijn onderzoeken Rijk en regio daarom een pakket aan maatregelen. Zij voeren hiervoor momenteel diverse studies uit in de Verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam. Uit deze studies moet blijken welke maatregelen het meest bijdragen aan een betere bereikbaarheid. Omdat deze maatregelen gevolgen hebben op de omgeving loopt hiervoor een intensief participatietraject. Lees hierover meer op www.oeververbindingen.nl.

Minder auto’s in de spits over de Algerabrug

In de spits rijden er per uur 3000 auto’s over de Algerabrug. Een van de manieren om de doorstroming te verbeteren, is om dit aantal auto’s terug te brengen. De gemeente Krimpen aan den IJssel wil alternatief vervoer zo aantrekkelijk maken, dat mensen die alsnog in de file staan voor de Algerabrug hier zelf voor kiezen. Hoe doen we dit?

Goed openbaar vervoer

De busverbinding tussen Krimpen aan den IJssel en Capelsebrug is een van de best lopende busverbindingen van Nederland. In de spits rijdt er elke 4 minuten (!) een bus richting Capelsebrug of vice versa. Vanaf Capelsebrug zijn er vervolgens goede vervoersmogelijkheden richting onder andere Rotterdam en Den Haag. Het voordeel van de bus is dat deze nooit in de file staat omdat er aparte stroken zijn voor het busverkeer.

Een ander mooi alternatief richting Rotterdam en Dordrecht is de Waterbus. Vanaf de halte in de Stormpolder vaart u met of zonder fiets naar Rotterdam of richting Dordrecht met tussenliggende haltes in Ridderkerk, Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht en Papendrecht.

Goede fietsroutes

De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft een goed fietsroutenetwerk. Door ook regionaal ervoor te zorgen dat de fietsroutes goed op elkaar aansluiten en goed aansluiten op het openbaar vervoer, kan de fiets voor velen (zeker bij mooi weer) een aantrekkelijk alternatief zijn.

Relatie Algerabrug – Brienenoordbrug

De Algerabrug is maar een van de vele verkeersuitdagingen die de regio Rotterdam heeft.
Een van de andere uitdagingen die een directe relatie heeft met de Algerabrug is de Van Brienenoordbrug. Hoe zit dit?

Discussie in 1976

Op 1 februari 1965 wordt de Van Brienenoordbrug door Koningin Juliana geopend. De brug bestond in die tijd uit twee keer drie rijstroken. Al vrij snel bleek dit onvoldoende voor alle auto’s die de brug over moesten en stonden er lange files. Om dit probleem op te lossen, zijn in 1976 verschillende alternatieven onderzocht. Twee bleven er uiteindelijk over:
1. Een verdubbeling van de Van Brienenoordbrug
2. Een tweede oeververbinding door de Krimpenerwaard, richting de A13
Uiteindelijk is, onder andere vanwege het groene karakter van de Krimpenerwaard, gekozen voor een verdubbeling van de Van Brienenoordbrug. De tweede oeververbinding is met dit besluit van de baan.

2009: Rotterdam Vooruit

Maar ook in de jaren daarna groeit het verkeersaanbod. In 2009 wordt daarom dezelfde discussie gevoerd. Onder de noemer Rotterdam Vooruit onderzoeken verschillende partijen naar mogelijkheden om de doorstroming van het verkeer op de Van Brienenoordbrug ook in de toekomst te garanderen. Een structurele oplossing is de aanleg van twee stadsbruggen: een ten westen van de Van Brienenoordbrug en een ten oosten van de Van Brienenoordbrug. Door de aanleg van een stadsbrug ten oosten van de Van Brienenoordbrug zou ook de verkeersdruk op de Algerabrug afnemen. Alhoewel alle partijen het erover eens zijn dat de aanleg van twee stadsbruggen de meest efficiënte oplossing is, blijkt hier in ieder geval tot 2024 helaas geen geld voor te zijn.

Sinds 2012: Beter Benutten

Als alternatief wordt er gekeken naar oplossingen op de korte termijn. In overleg met de Verkeersonderneming en de Stadsregio worden plannen uitgewerkt om de bestaande wegen nog beter te benutten. Concreet wordt er gewerkt aan maatregelen die het aantrekkelijk maken om in de spits de Algerabrug te vermijden en de doorstroming op de Algeracorridor te optimaliseren. Zo zijn de verkeersinstallaties op de grote kruising en de kruising Nieuwe Tiendweg/Van Ostadelaan/Boerhaavelaan vervangen en aangesloten op de verkeerscentrale in Rotterdam. Zie ook de hierboven al aangegeven maatregelen in het kader van de optimalisatie van de Algeracorridor.

Afbeeldingen