Vrijwilligers algemeen

De gemeente is erg blij met het werk en de activiteiten die door vrijwilligers worden gedaan en ondersteunt dit zo veel mogelijk. Ook de rijksoverheid deelt deze waardering. Dit blijkt onder andere uit het feit dat het rijk aan de gemeenten financiële middelen heeft verstrekt om de vrijwilligers te ondersteunen in de vorm van een verzekering. Het Meldpunt coördineert de inzet van vrijwilligers voor hulp.

Meer informatie

Door waardering en steun hoopt de gemeente dat vrijwilligers onverminderd hun steentje willen blijven bijdragen aan het welzijn van inwoners. De gemeente biedt faciliteiten die invulling geven aan deze waardering en steun. Elk jaar wordt het Krimpens Kompliment uitgereikt aan de vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie van het jaar. Leden uit de raad van Krimpen vormen de jury voor deze verkiezing. Er is een vrijwilligersverzekering en een subsidieregeling voor training en scholing van vrijwilligers. We willen verenigingen en organisaties ook steunen bij het vinden van nieuwe vrijwilligers. Met deze steun wordt het wellicht mogelijk dat nog meer vrijwilligers hun hulp en diensten aanbieden, in welke vorm dan ook.

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Samenleving tel. 14 0180

Documenten

Afbeeldingen