Voorschoolse educatie

Voor kinderen is het belangrijk dat zij een goede start in hun ontwikkeling maken. Jonge kinderen met een taalachterstand kunnen op de peutergroep of bij de kinderopvang deelnemen aan een zogeheten VVE-programma (Voor- en, Vroegschoolse Educatie). Dit programma besteedt spelenderwijs veel tijd aan taalontwikkeling. Maar ook aan de beginnende rekenvaardigheid, motorische ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling.

De gemeente subsidieert de VVE-peuterplaatsen. Kinderen bezoeken minimaal 16 uur per week de peutergroep of de kinderopvang. In een VVE-groep zijn 2 pedagogisch medewerkers. Zij observeren de peuters  en bekijken of zij extra begeleiding nodig hebben. Hier wordt de ouder ook meer dan bij “gewone” plaatsen betrokken bij de ontwikkeling van de peuter.

Wanneer de peuter 4 jaar wordt, wordt de extra begeleiding voortgezet op de basisschool. Kinderopvang/peutergroep hebben contact met elkaar bij de overgang van peuter naar kleuter.

Een kind komt in aanmerking voor een VVE-peuterplaats, als de KrimpenWijzer (voorheen het Centrum voor Jeugd en Gezin) merkt dat er sprake is van een achterstand.

Meer informatie

Informatie over voorschoolse educatie kunt u krijgen bij de peutergroep, de instellingen kinderopvang en bij de KrimpenWijzer (CJG).