Voorlopige voorziening

Meer informatie over een voorlopige voorziening

Wanneer er bezwaar is gemaakt, blijft de oorspronkelijke beslissing gelden en kan het door de gemeente worden uitgevoerd. Indien de bezwaarmaker dit wil voorkomen, kan er tijdens de bezwaarprocedure een voorlopige voorziening bij de rechter worden gevraagd. Een voorlopige voorziening betekent dat de oorspronkelijke beslissing , hoewel het tijdens de bezwaarprocedure wel van kracht blijft, niet mag worden uitgevoerd. De voorzieningenrechter beoordeelt dan op korte termijn of het nodig is dat de beslissing voorlopig niet wordt uitgevoerd. Een verzoek tot voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzieningenrechter van sector bestuursrecht van de Rechtbank van Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Aan een verzoek tot voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.