Vincent van Goghlaan fase 2

Op dit moment voeren wij het herstratingsplan Vincent van Goghlaan fase 1 uit. Ook voor het gedeelte van de Vincent van Goghlaan tussen de Jan Steenstraat en de Lansing hebben wij een riolerings- en herstratingsplan voorbereid: Vincent van Goghlaan fase 2. Het herstratingsgebied is niet groot. Maar er is wél een belangrijke verandering van de inrichting van de straat. Wij gaan namelijk een fietsstraat aanleggen: de fietser heeft hier prioriteit en de auto is te gast. Deze fietsstraat zal lopen vanaf de Ouverturelaan, via de Vincent van Goghlaan, de Buys Ballotsingel en de Dr. Thijsselaan naar het centrumgebied en de fietstunnel onder de C.G. Roosweg. Hiervoor leggen wij ook een fietsbrug aan over de singel tussen de Ouverturelaan en de Lansing.

Participatieprocedure

Voor het ontwerp is een participatieprocedure gevolgd. Op 10 november 2021 is een participatiebijeenkomst gehouden. Daarvan is een participatierapport vastgesteld. Dit rapport treft u bij de documenten aan.

Vervolg: een tweede overleg met de bewoners

Een belangrijk onderdeel van de fietsroute is de aan te leggen brug over de waterpartij tussen de Lansing en de Ouverturelaan. De route staat niet meer ter discussie. De fietsroute van de Ouverturelaan naar het centrumgebied/Algerabrug is namelijk al in 2013 en later nog een keer in 2020 door de gemeenteraad vastgesteld en bevestigd. Maar er kan nog wel overleg plaatsvinden over de uitstraling van de brug. Wij organiseren daarom nog een tweede bijeenkomst met de bewoners. Daarbij wordt ook de aannemer die voor levering en plaatsing van de brug zorgt uitgenodigd. Tijdens die avond presenteren wij ook het plan voor de openbare verlichting. Voor deze bijeenkomst ontvangen de omwonenden nog een uitnodiging.