Vincent van Goghlaan fase 1

In het gebied tussen de Vincent van Goghlaan, Nieuwe Tiendweg, Van Ostadelaan en Jan Steenstraat is onlangs nieuwe riolering aangelegd. Binnenkort gaat Woningstichting QuaWonen aan de slag: zij gaat renovatiewerkzaamheden aan haar woningen in dit gebied uitvoeren. Daarna zal het gebied worden opgehoogd en herstraat. Bekijk via deze link de uitlegvideo over dit project.

Belangrijke wijziging ten opzichte van bestaande situatie: aanleg fietsstraat Vincent van Goghlaan

Het ontwerp-herstratingsplan is gereed. Er is één belangrijke wijziging ten opzichte van de bestaande situatie: in de Vincent van Goghlaan wordt een fietsstraat aangelegd. Deze fietsstraat is een onderdeel van de fietsroute in het totale centrumgebied. Het doel is om het fietsverkeer veiliger te maken en “gebundeld” via één hoofdroute naar het centrum én de Algerabrug (v.v.) te leiden. De fietsstraat begint bij de Ouverturelaan en loopt via de Vincent van Goghlaan, de Buys Ballotsingel straks door Centrum-Zuid richting de wethouder Hoogendijktunnel.

Op een fietsstraat hebben fietsers prioriteit en zijn auto’s “te gast”. Dat heeft consequenties voor de inrichting van de straat. Die zijn in het ontwerp verwerkt.

Participatieprocedure

Voor het ontwerp-herstratingsplan is een participatieprocedure gevolgd. De bewoners zijn uitgenodigd voor het bijwonen van een (digitale) bijeenkomst op 14 oktober 2020. Alle reacties die wij hebben ontvangen hebben wij opgenomen en becommentarieerd in een participatierapport. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit rapport vastgesteld. En daarmee is de participatieprocedure klaar. Het rapport en de aan de hand daarvan aangepaste tekening kunt u bij de documenten terugvinden.

Meer informatie?

Deze brief en de tekeningen treft u hieronder, bij de documenten, aan. Via deze link kunt u ook een uitlegvideo bekijken over het herstratingsplan Vincent van Goghlaan.