Verzelfstandiging zwembad

Op donderdag 24 maart 2016 heeft de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel de kaders voor de externe verzelfstandiging van zwembad De Lansingh vastgesteld. Voor het zwembad zet het college van burgemeester en wethouders in op verzelfstandiging in de vorm van het aanbesteden van het dagelijks en eigenarenbeheer aan een marktpartij. Het college streeft er naar om dit per 1 januari 2017 afgerond te hebben.

Aanbestedingsdocumenten gepubliceerd

Op vrijdag 13 mei zijn de aanbestedingsdocumenten op TenderNed geplaatst, zie ‘links’. TenderNed is het online marktplein voor aanbestedingen in Nederland waar aanbestedende diensten en ondernemingen elkaar vinden. TenderNed ondersteunt het volledige aanbestedingsproces, van vooraankondiging tot en met gunning. 
De belangrijkste documenten die u daar kunt vinden zijn:

  • Het Programma van Eisen
  • De aanbestedingsleidraad
  • De concept exploitatieovereenkomst
  • De concept huurovereenkomst

In de aanbestedingsleidraad is de planning opgenomen. Als alles goed verloopt kan de gemeente Krimpen aan den IJssel eind oktober overgaan tot definitieve gunning.