Verhuur en verkoop tuingrond

Heeft u interesse om een strook grond van de gemeente te kopen of te huren, bijvoorbeeld om uw tuin te vergroten? Als uw perceel aan een strook gemeentegrond grenst, dan is uitgifte van tuingrond onder bepaalde voorwaarden mogelijk.

Procedure

Nadat u uw aanvraag schriftelijk heeft ingediend, wordt beoordeeld of koop dan wel huur van de door u bedoelde grond mogelijk is.

Uitgifte is onder meer niet mogelijk:

  • als er sprake is van groen met een duidelijke functie voor de openbare ruimte. Of als de groenstrook bij ontwikkeling van de wijk of buurt stedenbouwkundig zo is ingericht.
  • als er bepaalde kabels en/of leidingen in de grond liggen.
  • als er door uitgifte onlogische eigendomsgrenzen ontstaan.
  • als koop/huur leidt tot versnippering van een groenstrook.
  • als de verkeersveiligheid of sociale veiligheid in gevaar komt.
  • als uitgifte niet past binnen de strategische overwegingen van de gemeente vanwege toekomstige ontwikkelingen in een bepaald gebied.

Huur- en koopprijzen

De huurprijs voor tuingrond voor het jaar 2023 is € 9,28 per m², met een minimumbedrag van € 75,- per jaar. De koopprijs voor tuingrond bedraagt € 165,- per m² kosten koper. Naast de koopprijs dient u rekening te houden met bijkomende kosten, zoals de kosten van het Kadaster en de notaris.

Verzoek indienen

Als u interesse heeft in het huren of kopen van een strook tuingrond, dan kunt u uw verzoek, vergezeld van een situatietekening, richten aan team Vastgoed, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel of via e-mail sturen naar: vastgoed@krimpenaandenijssel.nl.