Vergaderingen gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert volgens een vergaderrooster (zie archief vergaderingen). In de weken voorafgaand aan de raadsvergadering vinden er commissievergaderingen plaats. De vergaderingen zijn over het algemeen openbaar en u bent van harte welkom om deze bij te wonen. Meespreken is mogelijk in de informatieve commissievergaderingen. Inspreken is mogelijk tijdens de besluitvoorbereidende commissievergaderingen en bij de raadsvergadering. U kunt zich hiervoor tot 48 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de griffier (griffier@krimpenaandenijssel.nl). Lees meer over de commissievergaderingen door bij ‘Archief vergaderingen’ te klikken op ‘Raadscommissies’

Waar en hoe laat vinden de vergaderingen plaats?

De vergaderingen vinden plaats in de Raadzaal van het Raadhuis. Tenzij anders vermeld beginnen de vergaderingen om 20.00 uur.

Volg de gemeenteraadsvergadering live!

U kunt de gemeenteraadsvergadering  en de besluitvoorbereidende vergaderingen live volgen via internet. De data en bijbehorende agenda’s van de raadsvergaderingen en commissievergaderingen vindt u via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.

U kunt de gemeenteraadsvergadering ook op de televisie volgen via de Lokale Omroep Krimpen.