Vergaderingen Burgemeester en Wethouders

Het College van burgemeester en wethouders vergadert volgens een vast vergaderrooster. Op https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl staan de data, agenda en bijbehorende stukken.