Vergaderingen 2015

De gemeenteraad vergadert volgens een vergaderrooster. Voorafgaand aan de raadsvergadering vinden er commissievergaderingen plaats. De vergaderingen zijn openbaar en u bent van harte welkom om deze bij te wonen. Van uw spreekrecht kunt u gebruik maken in de raadscommissies.

Volg de gemeenteraadsvergadering live op tv!

U kunt de gemeenteraadsvergadering live volgen op uw tv via het kanaal van de Lokale Omroep Krimpen. 

Data vergaderingen gemeenteraad vanaf september 2015

De data en bijbehorende agenda’s van de raadsvergaderingen en commissievergaderingen vindt u vanaf september 2015 via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.

Burgemeester en Wethouders

{mod_corsavergaderingen(type=BW, jaar=2015)}

Informatieve Raadscommissie

{mod_corsavergaderingen(type=INF, jaar=2015)}

Besluitvoorbereidende Raadscommissie

{mod_corsavergaderingen(type=BSL, jaar=2015)}

Gemeenteraad

{mod_corsavergaderingen(type=RAAD, jaar=2015)}