Vergaderingen 2014

De gemeenteraad vergadert volgens een vergaderrooster. Voorafgaand aan de raadsvergadering vinden er commissievergaderingen plaats. De vergaderingen zijn openbaar en u bent van harte welkom om deze bij te wonen. Van uw spreekrecht kunt u gebruik maken in de raadscommissies.

Volg de gemeenteraadsvergadering live op tv!

U kunt de gemeenteraadsvergadering live volgen op uw tv via het kanaal van de Lokale Omroep Krimpen. 

Burgemeester en Wethouders

{mod_corsavergaderingen(type=BW, jaar=2014)}

Informatieve Raadscommissie

{mod_corsavergaderingen(type=INF, jaar=2014)}

Besluitvoorbereidende Raadscommissie

{mod_corsavergaderingen(type=BSL, jaar=2014)}

Gemeenteraad

{mod_corsavergaderingen(type=RAAD, jaar=2014)}