Vergaderingen 2010

De gemeenteraad vergadert volgens een vergaderrooster. Voorafgaand aan de raadsvergadering vinden er commissievergaderingen plaats. De vergaderingen zijn openbaar en u bent van harte welkom om deze bij te wonen. Van uw spreekrecht kunt u gebruik maken in de raadscommissies.

Volg de gemeenteraadsvergadering live op tv!

U kunt de gemeenteraadsvergadering live volgen op uw tv via het kanaal van de Lokale Omroep Krimpen.

Vergaderschema College 2010
Maand Datum
Januari 5 januari 12 januari 19 januari 26 januari
Februari 2 februari 9 februari 16 februari 23 februari
Maart 2 maart 9 maart 16 maart 23 maart 30 maart
April 6 april 13 april 20 april 27 april
Mei 4 mei 11 mei 18 mei 25 mei
Juni 1 juni 8 juni 15 juni 22 juni 29 juni
Juli 6 juli 13 juli 20 juli 27 juli
Augustus 10 augustus 17 augustus 24 augustus 31 augustus
September 7 september 14 september 21 september 28 september
Oktober 5 oktober 12 oktober 19 oktober 26 oktober
November 2 november 9 november 16 november 23 november 30 november
December 7 december 14 december 21 december

Vergaderschema Raads- en commisievergadering
Commissie Grondgebied Commissie Samenleving Commissie Bestuur/Middelen Raad
26 januari 28 januari 1 februari 11 februari
9 maart
11 maart
1 april
13 april 15 april 19 april 29 april
18 mei 20 mei 19 mei 3 juni
24 juni 1 juli
7 september 9 september 13 september 21 september
26 oktober 28 oktober 1 november 11 november
30 november 2 december 6 december 16 december

 

25-10 Hoorzitting begroting 2011
11-11 Behandeling begroting 2011 in raad + reguliere vergadering
16-12 Behandeling Najaarsnota 2010 in raad