Veld en Beemd 25

This Side Up heeft het oude kantoorgebouw van QuaWonen gekocht. Op deze locatie worden 8 eengezinswoningen gebouwd. In september 2018 heeft de gemeenteraad hiervoor het bestemmingsplan Veld en Beemd 25 vastgesteld. Vervolgens is de omgevingsvergunning afgegeven en is gestart met de bouw. De oplevering van de woningen is eind 2020 gepland.  

Inspraak plan voor de buitenruimte

De volgende stap is het inrichten van het openbaar gebied rondom deze woningen. Hiervoor is een ontwerpplan gemaakt. Hiervoor is een ontwerpplan gemaakt.

Voor dit plan wordt een participatieprocedure gevolgd. De participatietermijn start op 6 november en stopt op 22 november 2020.  

Reacties

U kunt tot 22 november bij de gemeente een reactie inleveren. Dit kan op de volgende manieren:

  • schriftelijk aan burgemeester en wethouders;
  • per email naar marleenririassa@krimpenaandenijssel.nl.