Van der Giessenweg-Stormpolderdijk

Riolerings- en Herstratingsplan Van der Giessenweg/Stormpolderdijk

Een riolerings- en herstratingsplan in voorbereiding

In 2024 gaan wij riolerings- en herstratingswerkzaamheden uitvoeren in het gebied tussen de Industrieweg, het EMK-terrein en de Van Utrechtweg: het riolerings- en herstratingsplan Van der Giessenweg/Stormpolderdijk.

Wij hebben een ontwerpplan opgesteld. Graag bieden wij gelegenheid om over dit plan vragen te stellen en uw mening en/of suggesties voor aanpassingen te geven.

Participatieprocedure

Voor het plan organiseren wij op woensdag 18 januari a.s., van 16.00 tot 17.30 uur een participatiebijeenkomst in het raadhuis. Het is een inloopbijeenkomst; wij zijn van 16.00 en 17.30 aanwezig en u kunt zelf kijken welk tijdstip in dat tijdsblok u het beste uitkomt.

U kunt een reactie geven

U kunt bij de gemeente een reactie inleveren. Dit kan op een aantal manieren: