Uitleg elektrische laadpalen

De parkeerdruk in Krimpen is hoog. Maar als gemeente streven wij duurzaamheid na. Ook zien wij duidelijk een stijging in het rijden van elektrische auto’s. Door elektrisch rijden ontlasten we het klimaat.  Wij proberen zoveel mogelijk parkeergelegenheid te creëren, zonder dat dit ten koste gaat van het groen in de gemeente.

Voorwaarden voor het aanvragen van een laadpaal

Voor het aanvragen van een laadpaal moet u aan de volgende voorwaarden voldoen.

  • U woont of werkt in de gemeente waarin u een laadpaal aanvraagt of heeft een deelauto met een vaste standplaats.
  • U heeft geen eigen parkeerterrein waar u kunt opladen. Onder eigen terrein vallen ook VVE-parkeerplaatsen of de mogelijkheid tot het huren/kopen van een parkeerplaats behorend bij het eigen complex of op het terrein van de werkgever.
  • Er is binnen 200 meter loopafstand geen bestaande laadpaal waar u gebruik van kunt maken of een reeds lopende aanvraag in behandeling. (De loopafstand kan per gemeente afwijken.
  • U bezit (of heeft een aankoop/leasecontract voor) een elektrisch voertuig.
  • U bent in bezit van een parkeervergunning indien het een vergunning-verplicht gebied is.
  • U rijdt minimaal 10.000 km per jaar elektrisch (dit is ongeveer 2.000 kWh geladen stroom per jaar).
  • Het aanvraagproces kent 11 stappen. De gemiddelde doorlooptijd van aanvragen tot plaatsen is op dit moment 14 weken (zie website laadpaalnodig.nl)
  • Helaas zijn de doorlooptijden voor het plaatsen van een publieke laadpaal op dit moment langer dan gebruikelijk. Dit heeft te maken met het wereldwijde chiptekort. Houdt u rekening met een extra doorlooptijd van 6 tot 8 weken.

De gemeente beoordeelt het locatievoorstel binnen 1 à 2 werkdagen.

Er wordt door Equans (voorheen Engie) én door de gemeente gekeken naar de omgeving, de parkeerdruk en  het maatschappelijk belang van de laadpaal. De laadpaal is niet alleen voor de aanvrager en wordt niet voor de deur van de aanvrager geplaatst. De laadpaal wordt in een straal van 200 meter van de woning van de aanvrager geplaatst. Door het plaatsen van een laadpaal in uw omgeving kan het dus voorkomen dat u iets verderop moet parkeren.

Proces van aanvragen laadpaal neemt tijd in beslag

In het verkeersbesluit reserveren we twee laadplaatsen voor één laadpaal. Mocht blijken dat er meer dan 4000 kwh/jaar geladen wordt gaan we over tot het inrichten van de tweede laadplek. Indien er meer dan 6000 kwh/jaar wordt geladen gaan we over tot het plaatsen van een extra laadpaal, waar uiteraard ook eerst een verkeersbesluit voor wordt genomen.

Hierna volgt een termijn van 6 weken, waarin omwonenden die van mening zijn dat zij door dit besluit rechtstreeks in hun belangen worden getroffen, een bezwaarschrift kunnen indienen bij burgemeester en wethouders. Indien er bezwaren worden ontvangen zal de doorlooptijd dus aanzienlijk vertragen.

Voor de aanvrager, die zijn auto al heeft besteld bij de aanvraag van een laadpaal vertaalt zich dit in een doorlooptijd van 20 á 22 weken naar minimaal 30 weken. Zo kan het dus voorkomen dat een aanvrager van een laadpaal ruim een half jaar moet wachten op het plaatsen van een laadpaal en in sommige gevallen (waar meerdere locaties bezwaren opleveren) een doorlooptijd van 1,5 jaar.

Het is een ingewikkeld proces om gemeentegrond zo goed mogelijk te verdelen onder alle bewoners. We doen ons best om met iedereen rekening te houden, maar het maatschappelijk belang gaat boven het belang van een individu.

Wat als een elektrisch voertuig of laadpaal in brand staat?

Laadpalen op privéterrein kunnen bij brand eenvoudig uitgeschakeld worden door de stop in de meterkast om te zetten. Bij openbare laadpalen kan de stekker ontkoppeld worden door de laadpas aan te bieden. Is er geen laadpas in de buurt? Dan geeft de brandweer het nummer van de paal door aan de meldkamer. Deze schakelen ze op afstand uit.

Benieuwd hoe het verdere proces verloopt? Bekijk dan onderstaande filmpjes op YouTube.

https://youtu.be/vHAvdkpKF_k

https://youtu.be/FSec8JS10HM?t=2