U heeft een hulpvraag

Als u een hulpvraag heeft op het sociale terrein meldt u zich dan bij de KrimpenWijzer. Een van de consulenten neemt dan contact met u op om een afspraak te maken voor een gesprek. Tijdens dit gesprek verkent de consulent met u wat uw ondersteuningsbehoefte is. Wij noemen dit een vraagverhelderingsgesprek of keukentafelgesprek.

In gesprek

De consulent gaat ook met u in gesprek over wat u zelf kunt doen om uw situatie te verbeteren. Wij noemen dat eigen kracht. De consulent kijkt ook met u naar ondersteuning die u vanuit uw eigen netwerk kunt krijgen of vanuit vrijwilligers of collectieve voorzieningen.

Gespreksverslag

Als u een gesprek heeft gehad met een consulent van de KrimpenWijzer, krijgt u hiervan een gespreksverslag toegestuurd. Daarin staan de zaken die u met de consulent van de KrimpenWijzer heeft besproken en de oplossingen die u samen heeft bedacht voor uw ondersteuningsvraag. Een van die oplossingen kan een maatwerkvoorziening zijn.

Eigen bijdrage

Voor de meeste maatwerkvoorzieningen betaalt u een deel van de kosten zelf. Dit is de eigen bijdrage. Iedereen betaald 19 euro per maand eigen bijdrage. Soms kan het even duren voor de eerste rekening van het CAK op de mat ligt.

Aanvraag indienen bij de gemeente

Als u in aanmerking wilt komen voor een maatwerkvoorziening, doet u hiervoor een aanvraag bij de gemeente Krimpen aan den IJssel. Dat doet u door het gespreksverslag te ondertekenen en het vervolgens naar de gemeente te sturen. Soms zijn er aanvullende documenten nodig voor de aanvraag. De consulent van de KrimpenWijzer ondersteunt u daarbij.

Beschikking

De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor de maatwerkvoorziening(en) en geeft hiervoor een beschikking af. Het kan zijn dat een consulent sociaal domein van de gemeente nog contact met u opneemt over uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

Indien u het niet eens bent met een besluit van de gemeente dan kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. In de beschikking staat beschreven hoe u dit kunt doen.