Toegankelijkheid

Gemeente Krimpen aan den IJssel wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website: https://www.krimpenaandenijssel.nl (hoofdwebsite)

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Geautomatiseerd toetsen van de webrichtlijnen door een automatische toetstool.
  • Periodieke interne controle door onze redactie. De redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Migratie van content naar nieuw websysteem.

Onderzoek naar digitale toegankelijkheid

Overheidsinstanties zijn verplicht om de toegankelijkheid van websites en apps te optimaliseren op basis van de eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese standaard EN 301 549. Dit staat gelijk aan WCAG 2.1, niveau A en AA. Het onderzoeksrapport is in te zien onder het kopje ‘documenten’. De toegankelijkheidsverklaring kunt u inzien via onderstaande link:

Toegankelijkheidsverklaring