Tijdelijk gebruik gemeentegrond

Voor het gebruik van gemeentegrond als bouwplaats gelden binnen de gemeente Krimpen aan den IJssel nadere regels. Om als inwoner of bedrijf toestemming te krijgen voor het gebruik van gemeentegrond als bouwplaats, moet u één van de onderstaande 2 procedures volgen.

Meldingsplicht

Bij het tijdelijk gebruik van gemeentegrond met een oppervlakte kleiner dan 25 m2 is er alleen een meldingsplicht. Deze meldingen komen bij de BOA’s terecht. Deze kunnen worden ingediend via het formulier op website categorie ‘gebruik gemeentegrond’. De BOA’s binnen de gemeente controleren vervolgens of de containers / bouwobjecten goed geplaatst zijn op basis van APV Artikel 2.10. Het is volgens dit artikel verboden om de bruikbaarheid van de weg te belemmeren (minimaal een vrije doorgang van 0,90 m voor voetgangers en 3,25 m op de rijbaan).

Procedure bouwplaatsen

 1. Met behulp van bijgevoegd formulier kan een aanvraag gedaan worden voor het gebruik gemeentegrond, vergezeld van bijhorende situatietekening / bouwplaatstekening.
 2. Uw aanvraag kunt u per e-mail versturen naar gemeente@krimpenaandenijssel.nl
  t.a.v. Team Beleid en Projecten Openbare Ruimte.
 3. Wij beoordelen of uw aanvraag voor gebruik van gemeentegrond akkoord is voor tijdelijke verhuring als bouwplaats.
 4. Voor het gebruik van gemeentegrond is er een privaatrechtelijke bouwplaatsovereenkomst. De onderstaande criteria voor het plaatsen van bouw gerelateerde objecten geven aan wanneer een overeenkomst is vereist. De nadere regels zijn te vinden onder het kopje Documenten.
 5. In de bouwplaatsovereenkomst kunnen geen voorwaarden worden gesteld ten aanzien van de bouwplaatsinrichting, hiervoor zijn nadere regels vastgesteld. Deze nadere regels worden van toepassing verklaard bij het aangaan van een bouwplaatsovereenkomst.
 6. Bij een (tijdelijke) wegafsluiting of objecten in de openbare weg is een tijdelijke verkeersmaatregel (TVM) ter goedkeuring vereist.
 7. Voor bouwplaatsen groter dan 50 m2 in de buitenruimte is het maken van een vooropname van de buitenruimte vereist.

Criteria voor het plaatsen van bouw gerelateerde objecten

Het gebruik van gemeentegrond is onder meer niet mogelijk op locaties die niet voldoen aan de “criteria plaatsen van bouw gerelateerde objecten” volgens Artikel 2, Nadere regels bouwplaatsen Krimpen aan den IJssel. Wij hanteren een bouwplaatsovereenkomst gebruik gemeentegrond in de volgende situaties:

 1. Bouwplaats in het verkeer: met een oppervlakte groter dan 25 m2 en langer dan 14 dagen, een locatie in het verkeer (voet-/fietspad, rijbaan).
 2. Bouwplaats buiten het verkeer: met een oppervlakte groter dan 25 m2 en langer dan 30 dagen, een locatie waar het verkeer geen hinder van ondervindt.

Huurprijs en waarborgsom

Aan de privaatrechtelijke bouwplaatsovereenkomst is een huurprijs en waarborgsom gekoppeld.

 • De huurprijs voor de ondergrond van containers, keten, bouwmaterialen e.d. voor 2023 is € 5,05 per m2 per jaar. Naast de huurprijs dient u rekening te houden met administratie- en toezichtskosten.
 • De waarborgsom is voor het eventuele herstel van de buitenruimte. De hoogte van de waarborgsom is afhankelijk van de totale oppervlakte van de bouwplaats. Het bedrag kan hierdoor variëren van € 500,– tot € 5.000,-.