Taken en visie Sociaal Domein

Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van zorg aan langdurig zieken of ouderen, hulp bij het vinden van werk (of het verstrekken van een uitkering) en jeugdhulp. Voor deze verzameling aan taken en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien (inclusief jeugdhulp) werk en inkomen gebruikt de gemeente de term sociaal domein.

Taken vanuit de verschillende wetten

Hieronder staat een overzicht van de gemeentelijke taken vanuit de Wmo, Jeugdwet en participatiewet.

Wmo

 • Begeleiding en ondersteuning
 • Persoonlijke verzorging (beperkt deel)
 • Beschermd wonen (dit wordt verzorgd door de Centrum gemeente Rotterdam).
 • Hulpmiddelen (rolstoelen, vervoer, hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen)
 • Ondersteuning en begeleiding mantelzorgers
 • Kortdurend verblijf vanwege psychiatrische problemen
 • Kortdurende verblijf in de zin van respijtzorg (ontlasten mantelzorger)
 • Crisiszorg
 • Hulp in geval van huiselijk geweld en kindermishandeling via ‘Veilig Thuis’

Jeugdwet

 • Preventie, waar onder jeugdgezondheidszorg, opvoed en opgroeihulp
 • Ambulante jeugdhulp
 • Jeugd GGZ (inclusief Enkelvoudige Ernstige Dyslexie)
 • Hulp voor jeugd met een (verstandelijk) beperking
 • Verblijf in een jeugdinstelling of in de gesloten jeugdhulp (Jeugdzorgplus)
 • Pleegzorg
 • Residentiele jeugdhulp
 • Uitvoering jeugdbeschermingsmaatregelen
 • Jeugdreclassering (begeleiding jongeren na contact met politie en justitie)

Participatiewet

 • Inkomensvoorziening voor levensonderhoud
 • Bijzondere bijstand
 • Ondersteuning bij het vinden van werk
 • Het bieden van loonkostensubsidies

Waarom zijn deze taken bij de gemeenten gekomen?

Het kabinet wil de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg voor jong en oud garanderen. Volgens het kabinet kunnen gemeenten zorg en ondersteuning effectiever, goedkoper en met minder bureaucratie aanbieden. Dit omdat gemeenten het dichtst bij hun inwoners staan. De uitvoering van deze taken gaat gepaard met een flinke bezuiniging. Dat betekent dat ook gemeente Krimpen aan den IJssel de zorgtaken anders moet gaan uitvoeren.

De KrimpenWijzer

De gemeente pakt deze taken zoveel mogelijk in zijn geheel op. Daarvoor heeft de gemeente met haar samenwerkingspartners de KrimpenWijzer opgericht. Daar kunt u terecht met al uw vragen op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien en inkomensondersteunende voorzieningen en alles wat hiermee samenhangt. Zo nodig helpen de consulenten van de KrimpenWijzer u bij het indienen van een aanvraag voor een voorzieningen richting gemeente.

IJsselgemeenten

Het samenwerkingsverband IJsselgemeenten voert in opdracht van de gemeenten Capelle en Krimpen aan den IJssel de Participatiewet en de schuldhulpverlening uit. Voor inkomensondersteuning, begeleiding bij het vinden van werk en schuldhulpverlening kunt u terecht bij de IJsselgemeenten.

De Krimpense visie op het sociale domein

De gemeente ziet de nieuwe taken op het gebied van jeugdhulp, langdurige zorg en werk en inkomen als een kans voor de gemeente en inwoners. De gemeente pakt haar verantwoordelijkheid op door hulp en ondersteuning dichtbij te organiseren en maatwerk te leveren. We praten niet over u, maar met u. Bij deze aanpak maken we gebruik van het principe ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’. Op die manier willen we de zorg goedkoper en efficiënter maken.

Eigen kracht en preventie

Elke inwoner moet kunnen meedoen in Krimpen aan den IJssel. Wij streven daarbij naar een samenleving waarin u uitgaat van uw eigen kracht en zich betrokken voelt. Iedereen draagt zijn steentje bij naar eigen vermogen. Het denken in mogelijkheden en oplossingen is hierbij het uitgangspunt. Lukt het u niet zelf om tot een oplossing te komen, vraag dan hulp aan uw familie, buren, vrienden. Ook kunnen kerken, verenigingen, uw werkgever en scholen hier een rol in spelen. Met elkaar zorgen we samen voor een krachtig Krimpen.
De gemeente zet in op preventie. Voorkomen is beter dan genezen. Wanneer u het niet alleen (en ook niet zonder uw sociale netwerk) redt, dan biedt de gemeente ondersteuning. Met als doel dat u na de ondersteuning weer op eigen kracht mee kan doen in de samenleving. U krijgt dan ondersteuning op maat door professionals van organisaties die zo dichtbij mogelijk in uw buurt zitten.

Kracht van Krimpen

Door een goede samenwerking tussen inwoners, professionals, gemeente en vrijwilligers én door mantelzorgers te ondersteunen, blijft de zorg voor Krimpenaren die het hard nodig hebben betaalbaar. Op deze manier kunnen ook mensen zonder (groot) netwerk terugvallen op professionele zorg. Samen met u zorgen we voor een krachtig Krimpen!

Meer informatie

Onderaan deze pagina vindt u onder de balk uitgelicht gerelateerde onderwerpen.
Onder de balk met documenten vindt u relevante documenten, waaronder de meest gestelde vragen over jeugdhulp.

Documenten

Raadsinformatiebrief Financieel Afwegingskader Bijlage (pdf) Raadsinformatiebrief Financieel Afwegingskader (pdf) Raadsinformatiebrief bijlage 7 Beleidsplan Sociaal Domein Tussentijdse Evaluatie (pdf) Raadsinformatiebrief bijlage 6 Beleidsplan Sociaal Domein Tussentijdse Evaluatie (pdf) Raadsinformatiebrief bijlage 5 Beleidsplan Sociaal Domein Tussentijdse Evaluatie (pdf) Raadsinformatiebrief bijlage 4 Beleidsplan Sociaal Domein Tussentijdse Evaluatie (pdf) Raadsinformatiebrief bijlage 3 Beleidsplan Sociaal Domein Tussentijdse Evaluatie (pdf) Raadsinformatiebrief bijlage 2b Beleidsplan Sociaal Domein Tussentijdse Evaluatie (pdf) Raadsinformatiebrief bijlage 2a Beleidsplan Sociaal Domein Tussentijdse Evaluatie (pdf) Raadsinformatiebrief bijlage 1 Beleidsplan Sociaal Domein Tussentijdse Evaluatie (pdf) Raadsinformatiebrief Beleidsplan Sociaal Domein Tussentijdse Evaluatie (pdf) Beleidsplan Sociaal Domein Tussentijdse Evaluatie (pdf) Ontwikkelagenda 1617 (pdf) Folder KrimpenWijzer (pdf) Factsheet KrimpenWijzer (pdf) Factsheet Beleidsplan Kracht van Krimpen (pdf) Factsheet Krimpens Sociaal Team (pdf) Bijlage Communicatieplan Decentralisaties (pdf) Beleidsplan Sociaal Domein Kracht van Krimpen (pdf) Vragenlijst Jeugd (pdf) Notitie Toegang Sociaal Domein (pdf) Informatienota op weg naar Beleidsnota Sociaal Domein (pdf) Nieuwsbrief Kracht van Krimpen voor professionals (pdf) presentatie Sociaal domein november 2013 (pdf) Visiedocument Sociaal Domein (pdf) Presentatie Sociaal Domein (pdf)