Taken en verantwoordelijkheden

Rijkswaterstaat is de eigenaar en de beheerder van de Algerabrug en de Hollandsche IJsselkering. Dit is een logisch gevolg van de verantwoordelijkheid van deze rijksoverheidsinstelling om alle infrastructuur in Nederland te beheren en te onderhouden. In hun eigen woorden op www.rijkswaterstaat.nl: “Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor zowel de natte als de droge infrastructuur in Nederland. Om de veiligheid van onze infrastructuur én de doorstroming te kunnen garanderen is onderhoud aan de (vaar)weg noodzakelijk.”

Brug van groot belang

Rijkswaterstaat heeft de verantwoordelijkheid voor het goed onderhouden van de Algerabrug en de Hollandsche IJsselkering. Het gaat wel om een complex weg- en waterbouwwerk dat van groot belang is voor de veiligheid van de inwoners én van groot belang voor het bedrijfsleven. Daarom zijn er veel (overheids)organisaties betrokken bij het zo goed mogelijk laten functioneren van de brug.

Samenwerking Beter Benutten Rotterdam

De Algerabrug is een van de knelpunten in de regio Rotterdam-Rijnmond in de doorstroming van het verkeer. Om de verkeersdoorstroming te verbeteren op en rondom de Algerabrug heeft het samenwerkingsverband Beter Benutten Rotterdam een aantal maatregelen getroffen.

Samenwerkingspartners

In Beter Benutten Rotterdam werken de volgende organisaties samen: 

  • Stadsregio Rotterdam
  • alle gemeenten die binnen deze regio vallen (met name Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den IJssel en Ridderkerk)
  • Rijkswaterstaat
  • provincie Zuid-Holland
  • tal van organisaties op het gebied van mobiliteits- en verkeersmanagement

Acties verbetering verkeersdoorstroming

Beter Benutten Rotterdam gaat de komende drie jaar een aantal investeringen doen en maatregelen nemen op het gebied van mobiliteits- en verkeersmanagement. Het gaat om gerichte acties op korte termijn om het verkeersprobleem in ons gebied aan te pakken.
Een overzicht van deze acties vindt u bij ‘Hoe verbeteren we de verkeersdoorstroming?’

Discussie

Omdat iedereen die hier woont en werkt te maken heeft met de Algerabrug, is er een discussie gaande over hoe het verbeteren van de verkeersdoorstroming het beste aangepakt kan worden. Dit gebeurt onder meer via social media en op websites als www.algera-corridor.nl en www.112krimpen.nl