Subsidies kunst en cultuur

De gemeente Krimpen aan den IJssel streeft naar een brede deelname aan activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, kunstzinnige vorming en amateuristische kunstbeoefening. De gemeente subsidieert activiteiten van instellingen of belangengroepen en andere initiatieven.

Subsidieplafond

De raad stelt voorafgaand aan een subsidieperiode één of meerdere subsidieplafonds vast. Deze zijn in de subsidieperiode ten hoogste beschikbaar voor het verlenen van subsidie binnen het betreffende beleidsterrein. Het is dus mogelijk dat uw aanvraag aan de gestelde voorwaarden voldoet, maar dat er geen budget meer is.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over subsidiemogelijkheden onder het kopje Subsidiebeleid.