Subsidies en vergoedingen vrijwilligerswerk

De gemeente is erg blij met het werk en de activiteiten die door vrijwilligers worden gedaan en ondersteunt dit zo veel mogelijk. Door waardering en steun hopen we dat zij onverminderd hun steentje willen blijven bijdragen aan het welzijn van inwoners. De gemeente heeft een subsidieregeling waarmee zij de mogelijkheid heeft uw organisatie ondersteuning te bieden bij het bevorderen van de deskundigheid van de vrijwilligers.

Subsidie

Er is een folder waarin de voorwaarden staan en de grenzen voor de subsidie voor u als organisatie van of met vrijwilligers. Download de folder onder ‘documenten’. U kunt bedragen ontvangen voor of het bevorderen van de deskundigheid van uw vrijwilligers.

Vergoeding Verklaring omtrent gedrag

Voor vrijwilligers die werkzaam zijn bij vrijwilligersorganisaties en die een Verklaring omtrent gedrag (VOG) nodig hebben, heeft de gemeente sinds 1 januari 2016 een regeling. Het gaat om vrijwilligers die werken met kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Zij kunnen een vergoeding krijgen voor de kosten die zij maken voor een Verklaring omtrent gedrag. Alleen als vrijwilligers de VOG via ContourdeTwern aanvragen komen zijn aanmerking voor een vergoeding.

Door het verlenen van een vergoeding in de kosten van een VOG stimuleert de gemeente dat vrijwilligersorganisaties hun werkzaamheden met betrouwbare vrijwilligers kunnen voortzetten. Het gaat om vrijwilligersorganisaties die vanwege de aard van hun werkzaamheden een actuele VOG eisen of waarvan wettelijk wordt geëist dat hun vrijwilligers hierover beschikken. De beleidsregel ‘Tegemoetkoming Verklaring omtrent gedrag’ vindt u onder het kopje ‘documenten’.

Hoe werkt het?

U kunt een e-mail sturen naar infokrimpen@contourdetwern.nl onder vermelding van ‘aanvraag VOG’. In de mail moet het e-mailadres, de naam, voorletters en geboortedatum van de desbetreffende persoon (waarvoor de VOG aangevraagd wordt) worden vermeld. De aanvraag van de VOG wordt vervolgens door ContourdeTwern in werking gesteld bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Vervolgens krijgt de betreffende persoon een email met een link, waarbij u de aanvraag zelf definitief kunt maken.

De kosten van de verklaring kunt u achteraf declareren bij ContourdeTwern via infokrimpen@contourdetwern.nl. Contactpersoon bij ContourdeTwern is de heer C. van Rijswijk, telefoon 0180 513860.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Samenleving, tel. 14 0180.