Subsidiebeleid

Voor alle instellingen die in de gemeente Krimpen aan den IJssel subsidie willen aanvragen zijn verschillende documenten van belang. Alle subsidieaanvragen worden getoetst aan twee documenten:

  • De Algemene subsidieverordening 2018 (ASV)
  • De subsidiebeleidsregel geldend voor uw beleidsterrein

De Algemene subsidieverordening 2018 is op hoofdlijnen geschreven. In de Algemene subsidieverordening zijn onder andere de belangrijke termijnen beschreven als ook de gevraagde benodigde gegevens voor de subsidieverlening als ook de subsidievaststelling. Voor subsidieaanvragers zijn daarnaast de subsidiebeleidsregels van belang. In deze beleidsregels is per beleidsterrein beschreven welke specifieke subsidiecriteria er aanvullend gelden op de Algemene subsidieverordening 2018.

Alle documenten kunt u op deze pagina vinden onder de knop documenten en links.

Meer informatie

Heeft u vragen over subsidies dan kunt u terecht bij de vakinhoudelijke beleidsmedewerkers. Die zijn via het KCC te bereiken per mail op gemeente@krimpenaandenijssel.nl of via het algemene telefoonnummer 14 0180.