Subsidie voor elektrisch koken

Kookt u op een gasfornuis? In 2050 willen we in Nederland geen aardgas meer gebruiken voor koken en stoken. Dat geldt ook voor Krimpen aan den IJssel. Overstappen naar elektrisch koken is daarbij een belangrijke stap. Om die stap betaalbaar te maken, geeft Gemeente Krimpen aan de IJssel subsidie voor elektrisch koken.

Overstappen naar elektrisch koken

Om gas te besparen, kunt u overstappen op elektrisch koken. Dat kan op een keramische kookplaat zijn, maar ook op een inductiekookplaat. Koken op inductie is de meest zuinige en duurzame keuze. Voor veel mensen is een verbouwing of verhuizing een logisch moment om over te stappen op elektrisch koken. Maar het is ook goed om daar al eerder voor te kiezen.

Subsidie bij overstap naar elektrisch koken

Wij willen elektrisch koken betaalbaar maken voor iedereen. Daarom kunnen alle particulieren die een huis in Krimpen aan den IJssel bezitten subsidie aanvragen voor de overstap. Koopt u een elektrische kookplaat of elektrisch fornuis? Dan krijgt u maximaal €500,- inclusief btw terug van de gemeente.

Let op: u kunt alleen subsidie aanvragen voor een toekomstige overstap naar elektrisch koken. U krijgt geen subsidie voor al gekochte kookplaten of al uitgevoerde werkzaamheden.

Online subsidie aanvragen

U vraagt met uw DigiD de subsidie online aan via de knop ‘Subsidie aanvragen’.

Subsidie aanvragen

Voor wie is de subsidie?

Particuliere huiseigenaren kunnen deze subsidie aanvragen. U moet dus eigenaar zijn van het huis in Krimpen aan den IJssel en zelf in dat huis wonen.

Voorwaarden

 • De financiële bijdrage wordt uitsluitend verstrekt aan de eigenaar-bewoner van een woning;
 • De financiële bijdrage wordt uitsluitend verstrekt voor werkzaamheden en aankopen die plaatsvinden nadat de aanvraag is goedgekeurd. U ontvangt hier bericht over;
 • Het betreft de aanschaf van een volledig elektrische kookplaat of volledig elektrisch fornuis;
 • Het betreft de technische installatie van de volledig elektrische kookplaat of het volledig elektrische fornuis op het woonadres van de aanvrager;
 • Het betreft de aanpassing van de meterkast, zodat de elektrische kookplaat of het elektrische fornuis goed en veilig werkt, door een installateur (vereist);
 • Het betreft het afsluiten van de gasleiding in de keuken door een installateur (vereist). 

Meesturen bij de aanvraag

 • Beschikbare offertes (met een specificatie van de aanschafprijs van de elektrische kookplaat en/of de installatiekosten), zo nodig aangevuld met een begroting van de kosten.

Meesturen voor de verantwoording na de overstap

Bij het verantwoorden van de subsidie dienen de volgende documenten overhandigd te worden:

 1. Een verklaring waaruit blijkt dat de gasleiding in de keuken door een installateur met KvK-nummer is afgesloten en de aanpassing van de meterkast door een installateur is uitgevoerd. Gebruik hiervoor het formulier:
  Toelichting Subsidie Elektrisch Koken (pdf).
 2. Facturen en betalingsbewijzen:
 • Als u een elektrische kookplaat heeft aangeschaft en/of heeft laten installeren, stuurt u een factuur van een installateur en/of de aanschafbon van de kookplaat;
 • Als u een kookplaat of een gehele keuken met elektrisch fornuis heeft laten plaatsen, stuurt u een factuur van de keukeninstallateur, met een specificatie van de aanschaf en installatiekosten;
 • Als u alleen subsidie heeft aangevraagd voor de aanpassing van de meterkast, stuurt u een factuur van de installateur;
 • Stuur altijd een betaalbewijs mee waaruit blijkt dat u heeft betaald voor de producten en diensten op de factuur.

Hoe lang duurt het?

 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer;
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 13 weken. Zolang de subsidieaanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld;
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Er wordt hierna 80% van het aangevraagde bedrag op uw rekening overgemaakt. De overige 20% ontvangt u na de verantwoording.

Contact

Voor vragen of aanvullende informatie over deze subsidieregeling kunt u contact opnemen met team Duurzaam Wonen en Werken via 140180 of duurzaamwonenenwerken@krimpenaandenijssel.nl.