Subsidie voor elektrisch koken

Stap voor stap gaat de Nederlandse woningvoorraad minder aardgas verbruiken. Op de route om van het aardgas af te stappen is koken op elektriciteit vaak de eerste stap. Voor de mensen thuis zal dit een logische keuze zijn als er bij een verhuizing of renovatie een nieuwe keuken moet komen. Het is echter ook goed om eerder een keuze te maken voor elektrisch koken.

Het nieuwe koken

In plaats van koken op aardgas zijn er goede, betaalbare en comfortabele alternatieven. Denk aan een keramische kookplaat of een inductiekookplaat. Steeds meer mensen stappen hierop over. Van de manieren om elektrisch te koken is inductie de meest zuinige manier.

Subsidie bij overstap naar elektrisch koken

Gemeente Krimpen aan den IJssel stimuleert woningeigenaren om over te stappen op elektrisch koken door middel van deze subsidieregeling. Bij aanschaf en installatie van een elektrische kookplaat of elektrisch fornuis kan een eigenaar-bewoner een subsidiebedrag van maximaal € 500,- inclusief BTW aanvragen.

Online subsidie aanvragen

U vraagt met uw DigiD de subsidie online aan via de knop ‘Subsidie aanvragen’.

Subsidie aanvragen

Voor wie

Voor particuliere huiseigenaren. De subsidie is alleen bedoeld voor woningen in Krimpen aan den IJssel.

Voorwaarden

 • De financiële bijdrage wordt uitsluitend verstrekt aan de eigenaar-bewoner van een woning;
 • De financiële bijdrage wordt uitsluitend verstrekt voor werkzaamheden en aankopen die plaatsvinden nadat de aanvraag is goedgekeurd. U ontvangt hier bericht over;
 • Het betreft de aanschaf van een volledig elektrische kookplaat of volledig elektrisch fornuis;
 • Het betreft de technische installatie van de volledig elektrische kookplaat of het volledig elektrische fornuis op het woonadres van de aanvrager;
 • Het betreft de aanpassing van de meterkast, zodat de elektrische kookplaat of het elektrische fornuis goed en veilig werkt, door een installateur (vereist);
 • Het betreft het afsluiten van de gasleiding in de keuken door een installateur (vereist). 

Meesturen bij de aanvraag

 • Beschikbare offertes (met een specificatie van de aanschafprijs van de elektrische kookplaat en/of de installatiekosten), zo nodig aangevuld met een begroting van de kosten

Meesturen voor de verantwoording

Bij het verantwoorden van de subsidie dienen de volgende documenten overhandigd te worden:

 1. Een verklaring waaruit blijkt dat de gasleiding in de keuken door een installateur met KvK-nummer is afgesloten en de aanpassing van de meterkast door een installateur is uitgevoerd. Gebruik hiervoor het formulier:
  Toelichting Subsidie Elektrisch Koken (pdf).
 2. Facturen en betalingsbewijzen:
 • Als u een elektrische kookplaat heeft aangeschaft en/of heeft laten installeren, stuurt u een factuur van een installateur en/of de aanschafbon van de kookplaat;
 • Als u een kookplaat of een gehele keuken met elektrisch fornuis heeft laten plaatsen, stuurt u een factuur van de keukeninstallateur, met een specificatie van de aanschaf en installatiekosten;
 • Als u alleen subsidie heeft aangevraagd voor de aanpassing van de meterkast, stuurt u een factuur van de installateur;
 • Stuur altijd een betaalbewijs mee waaruit blijkt dat u heeft betaald voor de producten en diensten op de factuur.

Hoe lang duurt het?

 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer;
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 13 weken. Zolang de subsidieaanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld;
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Er wordt hierna 80% van het aangevraagde bedrag op uw rekening overgemaakt. De overige 20% ontvangt u na de verantwoording.

Contact

Voor vragen of aanvullende informatie over deze subsidieregeling kunt u contact opnemen met team Duurzaam Wonen en Werken via 140180 of duurzaamwonenenwerken@krimpenaandenijssel.nl.