Subsidie voor collectieve aanschaf en plaatsing zonnepanelen

Zon en wind zijn eeuwige energiebronnen die altijd voorradig zijn. De zon geeft energie in de vorm van warmte en licht; zonnepanelen zetten dit licht om naar elektriciteit. Het is dus slim om zonnepanelen te laten plaatsen op uw dak. U produceert uw eigen duurzame energie en dit is goed voor uw portemonnee en het milieu.

Collectieve aanschaf

Als gemeente stimuleren wij woningeigenaren om zonnepanelen aan te schaffen. In de duurzaamheidsagenda 2021-2024 staat dat we streven naar 32.000 zonnepanelen in Krimpen aan den IJssel in 2024. Als meerdere mensen in 1 buurt tegelijk zonnepanelen aanschaffen levert dat een bijdrage aan dit streven.

Subsidie bij collectieve aanschaf en plaatsing zonnepanelen

De gemeente ondersteunt de aanschaf met de regeling ‘Collectieve aanschaf en plaatsing zonnepanelen’. Woningeigenaren kunnen per 1 september 2022 tot maximaal € 500,- inclusief btw per woning aanvragen voor de aanschaf of plaatsing van zonnepanelen, indien zij dit tegelijk doen met bewoners van minimaal 1 nabij gelegen woning.

Let op: u kunt alleen subsidie aanvragen voor de toekomstige aanschaf van zonnepanelen. U krijgt geen subsidie voor al gekochte of gelegde zonnepanelen.

Online subsidie aanvragen

U vraagt met uw DigiD de subsidie online aan via de knop ‘Subsidie aanvragen’.

Subsidie aanvragen

Voor wie

Voor particuliere woningeigenaren. De subsidie is alleen bedoeld voor woningen in Krimpen aan den IJssel.

Voorwaarden

 • De financiële bijdrage wordt uitsluitend verstrekt aan de woningeigenaar van een woning;
 • De financiële bijdrage wordt uitsluitend verstrekt voor werkzaamheden en aankopen die plaatsvinden nadat de aanvraag is goedgekeurd. U ontvangt hier bericht over;
 • Het betreft de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen;
 • De subsidie is alleen bedoeld voor het plaatsen van zonnepanelen op meer dan één woning. De woningen vallen allen binnen een straal van 300 meter (door ons gemeten via Google Maps). Vaak zal dit dus gaan om uw woning en die van uw (naaste) buren;
 • De zonnepanelen zijn geplaatst door hetzelfde bedrijf;
 • Ontwerp, plaatsing en onderhoud van de zonnepanelen dienen deugdelijk en zorgvuldig door een ervaren bedrijf te worden uitgevoerd;
 • Voor herstel of reparatie wordt geen financiële bijdrage verstrekt.

Meesturen bij de aanvraag

 1. Een lijstje met alle adressen van de woningen die aansluiten bij dit collectief. (Let op: iedere woningeigenaar moet wel een eigen aanvraag indienen);
 2. Een voorstel voor het dak waarop zonnepanelen geplaatst gaan worden, de oppervlakte dan wel omvang ervan en hoe het er op tekening uit ziet. Bij geschakelde woningen is 1 voorstel voldoende.
 3. Een gespecificeerde begroting van de kosten en/of een offerte van de kosten opgesteld door een zonnepaneelplaatsingsbedrijf. In de begroting wordt in ieder geval een overzicht van gegeven van:
 • loonkosten zonnepaneelplaatsingsbedrijf;
 • kosten van de zonnepanelen;
 • overige relevante kosten.
 1. Een foto van het bestaande dak;
 2. Als voor de plaatsing van de zonnepanelen een omgevingsvergunning voor
  bouwen (bouwvergunning) en/of voor een monument (monumentenvergunning)
  vereist is, dan wordt ook een kopie van de verleende omgevingsvergunning
  (bouwvergunning en/of monumentenvergunning) meegezonden;
 3. Indien de aanvrager niet de eigenaar is van het betreffende gebouw, dient een
  verklaring van de eigenaar te worden bijgevoegd waaruit blijkt dat de eigenaar
  instemt met het plaatsen van de zonnepanelen;
 4. Indien een (rechts)persoon namens een partij een aanvraag indient, dient een
  geldig machtigingsbewijs of volmacht te worden bijgevoegd.

Meesturen voor de verantwoording na het leggen

Bij het verantwoorden van de subsidie dienen de volgende documenten overhandigd te worden:

 1. Facturen en betalingsbewijzen:
 • loonkosten zonnepaneelplaatsingsbedrijf;
 • kosten van de zonnepanelen;
 • overige relevante kosten.
 1. Stuur altijd een betaalbewijs mee waaruit blijkt dat u heeft betaald voor de producten en diensten op de factuur.

Hoe lang duurt het?

 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer;
 • Binnen 8 weken na ontvangst van de laatste aanvraag van het collectief wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 13 weken. Zo lang de subsidieaanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld;
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Er wordt hierna 80% van het aangevraagde bedrag op uw rekening overgemaakt. De overige 20% ontvangt u na de verantwoording.

Contact

Voor vragen of aanvullende informatie over deze subsidieregeling kunt u contact opnemen met team Duurzaam Wonen en Werken via 140180 of duurzaamwonenenwerken@krimpenaandenijssel.nl.