Stempas

Kiezers krijgen uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen op hun huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas. Met een stempas kan een kiezer in elk stembureau binnen de gemeente stemmen. De kiezer neemt deze pas op de dag van stemming mee naar het stembureau, samen met een identiteitsbewijs. Dit ID-bewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Is een kiezer niet in de gelegenheid om zelf te gaan stemmen, dan kan hij dit bij volmacht door iemand anders laten doen. Bij de stempas is een kaartje gevoegd waarop alle stembureaus staan afgedrukt. U kunt in elk stembureau in de gemeente uw stem uitbrengen.

Bij verhuizing

Als een kiezer in verkiezingstijd verhuist, moet hij soms nog stemmen in zijn oude gemeente. Het adres waar de kiezer officieel woonde op 31 januari 2022, bepaalt waar hij moet stemmen. Op dit adres wordt ook de stempas bezorgd.

Vervangende stempas

Een kiezer die geen stempas ontvangt of zijn stempas verliest, kan bij de gemeente een nieuwe stempas aanvragen. Dit kan via het e-loket. U logt dan in met uw Digid. De aanvraag moet vóór vrijdag 11 maart 12.00 uur gedaan zijn. De link naar het digitale formulier vindt u hier.

Meer informatie

Als u vragen heeft over deze procedure kunt u een e-mail sturen naar verkiezingen@krimpenaandenijssel.nl. U kunt ook bellen met ons klantcontactcentrum via 14 0180.