Stemmen per post – 70+

Bent u 70 jaar of ouder op 17 maart 2021? Dan mag u per brief stemmen. U krijgt de documenten hiervoor thuisgestuurd.

Let op: zorg dat uw briefstem voor woensdag 17 maart 21.00 uur binnen is.

U ontvangt thuis per post: 

Zending 1

U ontvangt uiterlijk 3 maart:

  • de stempluspas voor 70+. Bewaar deze goed. U heeft deze nodig om uw stem uit te kunnen brengen.

Zending 2

U ontvangt uiterlijk 11 maart:

  • een briefstembiljet en briefstembiljet-envelop
  • een retourenvelop
  • uitleg over het stemmen per brief

Heeft u één van beide zendingen niet of niet volledig ontvangen neem dan voor 12 maart 17.00 uur contact op met team Verkiezingen, via telefoonnummer 14 0180. 

Wat moet u doen?

  • Kleur het vakje voor de naam van uw favoriete kandidaat in op het briefstembiljet, dit mag met elke kleur.
  • Doe alleen het briefstembiljet in de envelop met daarop de tekst 
  • Plak de envelop dicht. Let op! Uw stem wordt niet meegeteld als het briefstembiljet niet in deze envelop zit.
  • Zet u handtekening op uw stempluspas.
  • Stop in de retourenvelop: de dichtgeplakte envelop met uw briefstembiljet en de stempluspas met uw handtekening.
  • Plak de retourenvelop dicht. Een postzegel is niet nodig.

Doe uw briefstem voor vrijdag 12 maart 17.00 uur op de bus. Uw briefstem moet uiterlijk op woensdag 17 maart 2021 21.00 uur binnen zijn. 

U kunt uw briefstem van 10 maart tot en met 17 maart ook afgeven op het afgiftepunt in de hal van het Raadhuis, Raadhuisplein 2.